Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Svenska pensioner ska inte finansiera Putins krig

Bild: Evgeniy Maloletka/TT

Dagens ETC

Putins orättfärdiga krig har kastat in världen i ett instabilt säkerhetsläge, och nu riktas allt strängare sanktioner mot Ryssland. Samtidigt framkommer att svenska pensionspengar gått till statsnära ryska banker. Kraven på AP-fonderna måste skärpas. Svenska pensionspengar ska inte gå till Putins krigskassa eller fossilbranschen.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Aftonbladet avslöjade i förra veckan att Sjunde AP-fonden har investerat hundratals miljoner i ryska banker och andra bolag tätt knutna till den ryska staten som nu står på EU:s sanktionslista. EU har förbjudit långsiktig finansiering till dessa banker. Indirekt har AP-fonderna ändå finansierat den ryska stats­apparaten och kriget i Ukraina. 

AP-fondernas kritiserade och direkt ohållbara investeringar är ingenting nytt. För bara sex månader sedan kom avslöjanden om investeringar i kärnvapen, misstänkt tvångsarbete och utlåning direkt till diktaturers statskassor.

Dessa rapporter om oetiska och ohållbara investeringar är oroande. Ändå har mycket hänt sedan Miljöpartiet gick in i regering. När jag var finansmarknadsminister 2019 skärpte jag reglerna för fyra av de sex AP-fonderna med nya regler om hållbara placeringar. Därför har också ägandet i fossila tillgångar minskat med med elva miljarder –  vilket motsvarar en minskning av AP-fondernas klimatavtryck på 23 procent. 

Under hösten förbereddes för att AP7 skulle få samma hållbarhets­krav som övriga AP-fond­er, men arbetet tycks tyvärr ha avstannat sedan Miljöpartiet lämnat regeringen. Idag har AP-fonderna betydligt starkare kompetens inom hållbarhet tack vare att frågorna prioriterats i tillsättningar av styrelse­ledamöter. 

Miljöpartiet ville gå ännu längre i kraven på AP-fonderna, men på grund av ett kompakt motstånd från en majoritet i riksdagen gick det inte. Nu, med den nya världs­politiska kartan i åtanke, är det hög tid att ta nästa steg. 

Slår man ihop AP-fondernas förvaltade kapital är det en av värld­ens 15 största pensionsfonder. Hur pengarna placeras sänder en viktig signal till marknaden om vilken framtid Sverige vill se. Det är en möjlighet som Sverige ska använda för att främja en positiv utveckling i världen.

I regering tog Miljöpartiet konstant strid för att reformera AP-fonderna. Vi kom långt, men inte så långt som vi hade velat – inte minst på grund av motståndet i riksdagen. 

Kriget i Ukraina bör leda fler till insikten att kraven på AP-fondernas förvaltning måste skärpas. Våra pensionspengar ska varken gå till Putins krigskassa eller till fossil­industrin.

Miljöpartiet vill därför att:

Kravet på hållbarhet i AP-fondernas förvaltning inte längre ska underställas kravet på avkastning – det är fullt möjligt att göra hållbara investeringar som samtidigt ger bra avkastning till våra pensionärer. Det ska vara instruktionen för alla AP-fondernas placeringar.

Inför samma hållbarhetskrav på Sjunde AP-fonden som på AP 1–6.

Utred ett förbud för AP-fond­erna att investera i, eller låna ut pengar till, stater som begår krigshandlingar eller bryter mot mänskliga rättigheter.

Förstärk kravet på social hållbarhet i AP-fondernas direktiv. 

För oss i Miljöpartiet är det väldigt enkelt. Svenska folkets pensionspengar ska inte gå till Putins krigskassa, till att driva på klimatförändringarna, exploatera människor eller bygga kärnvapen. Vi tror att det är något de flesta svenskar håller med om. 

Vi vet också att det inte finns någon motsättning mellan detta och att få god avkastning på våra pensionspengar. Det är därför hög tid att AP-fonderna får tydliga instruktioner om att också förvalta våra pensionspengar så.