Hoppa till innehållet

ETC Uppsala

Debatt: Studier på heltid ska vara tillräckligt

”Vårt mål är att alla studenter ska ta sig igenom sin utbildning utan att studierna bidrar till ­psykisk ohälsa”, skriver Frida Gunnarsson.
”Vårt mål är att alla studenter ska ta sig igenom sin utbildning utan att studierna bidrar till ­psykisk ohälsa”, skriver Frida Gunnarsson. Bild: Bild: David Naylor/Uppsala universitet

ETC Uppsala

Den psykiska ohälsan ökar i samhället och medför att allt fler studenter inte kan fullfölja sin utbildning. Vi i S-studenter Uppsala vill arbeta för att vända den trenden.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Uppsala som står för åsikten.

En faktor som vi ser är bidragande till ett försämrat mående bland studenterna är den växande klyftan mellan arbetsmarknad och universitetsstudier. När du som student tar examen förväntar sig arbetsgivarna inte enbart att du ska ha bra betyg, de ställer även krav på att du ska ha haft flertalet engagemang vid sidan av studierna eller relevant arbetslivserfarenhet. Om du studerar heltid på ett svenskt universitet ska det motsvara en arbetsbörda på 40 timmar i veckan. Att studera på heltid ska vara tillräckligt för att få arbete efter examen. För att skapa en bättre situation för studenter, både under studieperioden och efter avslutad utbildning, vill vi se att fler program på universitetet erbjuder en praktiktermin. 

BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0

Då får studenterna chansen att förvärva värdefulla egenskaper för sitt framtida yrkesliv, samtidigt som ett viktigt kontaktnät skapas.

Vid sidan om det nyss nämnda arbetet vill vi även införa åtgärder som syftar till att förbättra arbetsmiljön på universitetet. Om en student har blivit orättvist bedömd, eller av annan anledning behöver råd och stöd, ska kårens studiebevakare vara tillgängliga. De är en viktig kugge i arbetet med att göra kårens arbete mer synligt på universitetet. Alla studenter ska ha vetskap om hur och var en kan få hjälp, samtidigt som det är av yttersta vikt att säkerställa att studiebevakarnas egen arbetsmiljö är rimlig och hållbar. Om situationen blir ohållbar för en student ser vi att det ska finnas möjlighet till deltidssjukskrivning. 

Vidare anser vi att det är viktigt att uppmärksamma att den psykiska ohälsan är könad, den drabbar kvinnor och transpersoner hårdare än män. Då kvinnor har det svårare på arbetsmarknaden ställs det högre krav på prestation, samtidigt som män ges mer utrymme i undervisningen. Om en man har ett engagemang vid sidan av studierna måste den kvinnliga studenten engagera sig tvåfaldigt. Den här skadliga strukturen manifesteras även tydligt gällande de kvinnliga doktoranderna, som är en grupp som är hårt drabbad av sjukskrivningar. Universitetet måste ta sitt ansvar i de här frågorna, och vi ämnar vara en del av det arbetet.

Vi ser fram emot det kommande årets arbete i kåren. Det finns mycket bra arbete som redan utförs av kåren, vilket vi vill arbeta vidare med och utveckla ytterligare. Vårt mål är att alla studenter ska ta sig igenom sin utbildning utan att studierna bidrar till psykisk ohälsa. Nu tar vi de första stegen mot det målet. 

Ämnen i artikeln