Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Stoppa höjningen av CSN-räntan

Bild: Jessica Gow/TT

ETC nyhetsmagasin. Att finansiera studier för äldre genom att chockhöja CSN-räntan för andra studenter är varken klokt eller kan kallas socialdemokratisk politik, skriver S-studenter vid tre olika lärosäten.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten och inte ETC nyhetsmagasin som står för åsikten.

När man läser att regeringen fortfarande vill genomföra förslaget om en höjning av CSN-räntan med hela 900 procent kan man knappt tro sina ögon. Det här förslaget hade man kanske kunnat förvänta sig av borgerligheten. Men att det skulle komma från de som ska stå på löntagarnas sida hade man inte kunnat tro.

I förslaget hävdar regeringen att räntehöjning ska finansiera utbildningssatsningar för äldre. Vi håller med om att äldre ska ges goda möjligheter att utbilda sig senare i sina liv. Att alla människor, oavsett ålder, ska ha möjlighet att utbilda sig är en grundläggande förutsättning för självförverkligande. Det är även ett effektivt sätt att öka sysselsättningen genom att se till att individer får rätt kompetens och därmed kan stå till arbetsmarknadens förfogande. Detta är dessutom extra viktigt i en tid som präglas av teknologiska framsteg som ständigt omkullkastar arbetsmarknaden.

Men vi anser inte att finansieringen av studier för äldre bör göras på bekostnad av andra studenter, som redan befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation. En räntehöjning riskerar här att gör denna ekonomiska situation permanent, även för nyexaminerade, en lång tid framöver genom att den så kallade ränta-på-ränta-effekten tillåter CSN-skulderna att öka. Vidare så kommer räntehöjningen att höja tröskeln ytterligare för potentiella studenter, särskilt de från mindre studievana hem som redan idag väljer bort studier på grund av skulder hos CSN som ofrånkomligt tillkommer. Vi anser även att förslaget ställer olika grupper mot varandra, helt i onödan.

Vi vill därför istället uppmuntra rege­ringen att söka finansiering på andra vis, till exempel genom att höja kapitalbeskattning i allmänhet, införa förmögenhetsbeskattning – samt höja företagsbeskattning för storföretag. Regeringen måste också arbeta hårdare för att täppa igen de hål som finns i vår nuvarande skattelagstiftning. Idag är det för lätt att dra nytta av den svenska välfärden utan att bidra med sin rättmätiga andel. Storskaliga internationella skattefuskupplägg kostar idag den svenska välfärden enorma summor och genom täppa igen de hålen skulle stora resurser kunna sparas. Det är så här regeringen bör använda sina resurser, genom att föra riktig socialdemokratisk politik – inte genom att slå på dem som redan ligger! 

När vi ändå talar om utbildning vill vi här passa på att föreslå vad regeringen skulle kunna göra för att förbättra situationen för oss studenter. Till att börja med borde regeringen satsa på att fler studentbostäder med låga hyror byggs i de städer med flest studenter. Ett hyrestak skulle även här kunna ingå, vilket skulle medföra att ingen hindras från att studera på grund av ekonomiska skäl.

Med det sagt har vi bara en sak till att säga:

Lyssna på oss studenter och slopa idén om en höjning av CSN-räntan!