Debatt. .

2015-05-04 03:11
SVT minskade förra året sin totala räckvidd i hela befolkningen, vilket understryker att utvecklingen online inte klarar av att fånga upp den publik SVT tappar från broadcast. Denna minskning syns tydligast just bland gruppen unga vuxna. Bild: Pontus Lundahl/TT
SVT minskade förra året sin totala räckvidd i hela befolkningen, vilket understryker att utvecklingen online inte klarar av att fånga upp den publik SVT tappar från broadcast. Denna minskning syns tydligast just bland gruppen unga vuxna.

Snäva perspektiv i debatten om SVT:s nya satsning

SVT:s nya nätplattform Edit anklagas för att vara vänsterorienterad och ett hot det fria ordet. Men kritikerna tycks missa själva syftet: att skapa utrymme för fler individer, inte minst unga, att komma till tals. Med bakgrund i det stora tittartappet bland yngre tittare borde kritiken snarare gå ut på att de satsat för lite och för sent på målgruppen, skriver Luis Lineo och Samuel Sjöblom.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

När vi på Fanzingo följt debatten om SVT:s satsning Edit har vi förvånats över de snäva perspektiven och oväntade politiska positioneringar. Högerdebattörer menar slentrianmässigt att satsningen är för vänsterinriktad och missar att själva syftet med projektet är att skapa ett större utrymme för fler individer att komma till tals. Vänsterdebattörer pratar plötsligt om den livsviktiga ”fria marknaden” och klagar på orättvis konkurrens. Gemensamt för båda grupper är att de glömmer bort de stora perspektiven och de stora frågorna: Hur säkrar vi det fria demokratiska samtalet? Hur behåller vi de breda och ickekommersiella mediernas unika ställning i samhället? Hur gör vi public service relevant för unga idag och för framtidens licensbetalare?

SVT:s egen statistik – som vi tagit del av – visar en oroande bild. SVT minskade förra året sin totala räckvidd i hela befolkningen, vilket understryker att utvecklingen online inte klarar av att fånga upp den publik SVT tappar från broadcast. Denna minskning syns tydligast just bland gruppen unga vuxna.

Att SVT i snabb takt tappat konkurrenskraft bland unga vuxna är inte ett problem bara för SVT utan ett problem för hela samhället. När de unga förlorar sitt intresse för public service och bara konsumerar kommersiella medier, som ofta är styrda efter jakten på flest klick, kan det leda till mer okritisk mediekonsumtion och risken att vi får en snävare och mer fragmentiserad bild av världen ökar.

Med bakgrund av detta borde kritiken mot SVT snarare gå ut på att de satsat för lite och för sent på målgruppen. Edit borde ha sjösats för tio år sedan när det stora tappet startade.

Att utvecklingen ser ut som den gör är dock inte konstigt. SVT, SR och UR ligger långt bakom de kommersiella medierna i att förstå, interagera med och att göra unga vuxna till deltagare och subjekt. Satsningen på Edit, uppfattar vi, är ett första litet steg i rätt riktning. En vilja att börja skapa en dialog med grupper som man idag inte har kontakt med. Detta tycker vi bör applåderas och inte kritiseras.

Måhända har Edit under de första veckorna liknat både Politism och Nöjesguiden. Detta hoppas vi dock snart ska förändras. Edit får nämligen inte bli en satsning som liksom de kommersiella aktörerna riktar sig till enbart köpstarka grupper av unga vuxna i storstadsområdena, utan måste nå bortom det politiskt medvetna och trendiga och börja kommunicera med hela Sveriges unga befolkning – från förort till landsort, från innerstaden till landet.

I år har vi på Fanzingo, i dialog med bland annat SVT, startat upp ett nätverk av gräsrotsorganisationer som genom sina värdefulla kontakter med unga och andra underrepresenterade grupper, kan hjälpa SVT att nå ut i hela Sverige. Låt dem bidra, producera och påverka Edit, så kan både form och innehåll blir något verkligt nytt. Genom att göra publiken till deltagare kan SVT återfå sin legitimitet i målgruppen och verka för att public service ska behålla sin viktiga funktion i vår demokrati.

Luis Lineo
Verksamhetsledare, Fanzingo

Samuel Sjöblom
Verksamhetschef, Fanzingo

Detta har hänt

• Fanzingo driver sedan tio år ett oberoende mediehus för unga i Alby, Botkyrka. Under 2014/2015 har Fanzingo bidragit till att skapa nätverket Me Public Service som syftar till att skapa mer mångfald, representation och inkludering i medierna.

• Tidigare i april lanserades SVT:s interaktiva nätplattform Edit – en satsning som ”ska verka inom områdena populärkultur, samhällshändelser och sociala medier”. Public service-plattformen är omdebatterad. Flera högerdebattörer, däribland Göteborgspostens ledarsida, anser att Edit är vänsterorienterad. Andra tycker att public service konkurrerar med kommersiella aktörer och att satsningen är dyr. DN:s Maria Schottenius med flera anser att sajten borde ha förhandsprövats.