Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Se till att undervisning på distans fungerar för alla

”Vi uppmanar samtliga lärosäten och huvudmän att beakta tillgängligheten i den omställning som nu sker. Det är deras ansvar”, skriver debattörerna.
”Vi uppmanar samtliga lärosäten och huvudmän att beakta tillgängligheten i den omställning som nu sker. Det är deras ansvar”, skriver debattörerna. Bild: Foto: Henrik Montgomery / TT

Dagens ETC.

Bland de elever och studenter som måste bedriva sina studier på distans finns tiotusentals som behöver hjälpmedel eller tolk för att tillgodogöra sig undervisningen. Tillgängligheten måste säkras. Det skriver Unga Hörselskadade, Sveriges Förenade Studentkårer, Unga med Synnedsättning och Sveriges Dövas Ungdomsförbund i en gemensam debattartikel.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Undervisning från gymnasieskolan och uppåt bedrivs nu i huvudsak som distansundervisning efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och förberedelser för att även grundskolan ska kunna gå samma väg är i gång.

Beslutet om distansundervisning är ett beslut vi har förståelse för, det är viktigt att ta corona på allvar och handla därefter. Men beslutet skapar också utmaningar – inte minst kring tillgängligheten vid undervisningen.

Bland de elever och studenter som berörs av beslutet finns många med funktionsnedsättning som behöver hjälpmedel eller tolk för att tillgodogöra sig undervisningen. Bara på högskolor och universitet har 20 000 unga tillgång till stödresurser på grund av en funktionsnedsättning. 

Vi representerar organisationer som samlar studenter, elever och personer med normbrytande funktion och tillsammans representerar vi cirka 250 000 medlemmar. Sedan distansundervisningen började har vi genom våra medlemmar fått vittnesmål om bristfällig tillgänglighet. Det handlar om allt från dålig ljud- eller bildkvalitet på digitala föreläsningar till att personer inte fått de hjälpmedel de behöver och en okunskap och i vissa fall ovilja till att skapa tillgänglig undervisning digitalt. 

Vi förstår att både lärare och skolledning är under en enorm press och när krisen kommer är det lätt att glömma bort kraven om tillgänglighet. Men det får inte ske. Vår utbildning är här och nu, och på samma sätt som vid all annan undervisning har lärosäten och huvudmän ett ansvar för att säkerställa att alla får ta del av undervisningen på ett sätt som är tillgängligt för dem, också när den sker på distans.

Behovet av stöd minskar inte med distansundervisning – tvärtom. Det är därför viktigt att man fortsatt ser till att erbjuda just de hjälpmedel och det stöd som behövs för att alla ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. Vad som behöver göras är individuellt, men vi vet att man med enkla medel kan skapa bättre tillgänglighet.

Ett exempel på en sådan enkel anpassning är att ge alla tillgång till samma information samtidigt. Tillgänglighetsanpassningar ska göras innan materialet ges ut, inte i efterhand. Genom att skapa tydligheten i vad som ska gås igenom förenklar man för den med nedsatt hörsel att hänga med i vad som sägs.

Både undervisning genom ett mötessystem, föreläsningar och annat talspråkigt material ska, i de fall det är aktuellt, teckenspråkstolkas eller transkriberas så hörselskadade och döva kan tillgodogöra sig materialet. Används bilder eller grafer är det viktigt att syntolka dessa för att personer med synnedsättning också ska kunna ta del av materialet.

Vid distansundervisning finns det även risk att det blir mer text att läsa. Det kan slå extra hårt mot döva elever med dyslexi eller personer med synnedsättning om denna text inte ges i ett format som är tillgängligt.

Vi uppmanar samtliga lärosäten och huvudmän att beakta tillgängligheten i den omställning som nu sker. Det är deras ansvar. Det finns enkla lösningar som skapar tillgänglighet, men man måste våga se att den fysiska undervisningen inte rakt av kan föras över till den digitala. Anpassningar behövs för att alla ska kunna följa med. 

Ni är inte ensamma i arbetet, det finns stöd att få. Inom de områden där vi har våra kunskaper bistår vi mer än gärna med råd och vägledning.

Små åtgärder kan göra stor skillnad. Ett första steg är att både vilja och medvetenhet finns. Alla gynnas av en tillgänglig under­visning.
////
Jonathan Elebjörk Wahlström

ordförande Unga
Hörselskadade

Juni Sowell

Ordförande Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Frida Karlander

ordförande Riks­organisationen Unga med synnedsättning

Matilda Strömberg

Sveriges Förenade
Studentkårer