Debatt. .

2017-10-04 04:32
Nazisternas marscher på gator och torg får aldrig förleda oss att tro att den parlamentariska grenen av den högerextrema rörelsen är rätt rumsren, skriver dagens ­debattörer. Bild: Fredrik Sandberg/TT
Nazisternas marscher på gator och torg får aldrig förleda oss att tro att den parlamentariska grenen av den högerextrema rörelsen är rätt rumsren, skriver dagens ­debattörer.

SD:s kostymer gömmer samma människosyn som nazisternas

”Varför har moderater och kristdemokrater så ohyggligt svårt att markera tydligt att man under inga omständigheter kommer att samverka med ett parti som inte ideologiskt vilar på en trygg värdegrund om alla människors lika värde?”

Med hösten kommer mörkret. Vissa år mer än andra. År 2017 får nazister tillstånd att demonstrera på gatorna i centrala Göteborg. Inte en gång. Det var tydligen inte nog. Utan flera gånger. Den högerextrema tidningen Nya Tider fanns på plats på Bokmässan. Det som förra året kunde passera som ett olycksfall i arbetet, ett resultat av bristande research kring vad tidningen står för, visar sig nu vara en normalisering av åsikten att alla människor inte har samma värde. Som om det vore en åsikt som vilken som helst, något att debattera likt för eller emot flygskatt, för eller emot höghastighetståg.

Ekona från förr blir allt starkare. Mörkrets röst från en ideologi som sorterar människors värde utifrån religion, utseende, funktion och härkomst. Vi vet alla hur det slutade. Med förföljelse och massmord i koncentrationsläger av judar, romer, homosexuella, personer med normbrytande funktionalitet och vad som av nazisterna klassificerades som ”oliktänkande”. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Det började med Aktion T4, då barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar eller psykiska sjukdomar mördades. Aktion T4 gick ut på att göra sig av med en stor grupp människor som av nazisterna ansågs leva ett ”livsovärdigt liv” (lebensunwertes Leben). Hit hörde personer med nedsatt fysisk, psykisk eller intellektuell funktions-förmåga, samt psykiskt och kroniskt sjuka. Den enda orsaken till att de mördades var att de hade en funktionsnedsättning. Deras liv ansågs av den nazistiska staten kosta för mycket för samhället. 

De första konkreta rashygieniska åtgärderna vidtogs redan sommaren 1933. En ny lag föreskrev att personer med ärftliga sjukdomar ska tvångssteriliseras. Med stöd av den lagen steriliserades omkring 400 000 män och kvinnor. Över 6 000 personer dog som en följd av åtgärden. I Sverige hade vi fram till 1975 lagar om tvångssteriliseringar av personer som har en funktionsnedsättning eller psykisk sjukdom. Tvångssteriliseringarna av transsexuella upphörde inte förrän 2013. 

Den 1 september 1939 undertecknade Hitler den order som skulle leda till eutanesiprogrammet med namnet Aktion T4. I ordern hette det bland annat att vissa utvalda läkare ska se till att ”obotligt sjuka efter kritisk medicinsk bedömning kan erbjudas nådedöden”.

 Parallellt infördes en anmälningsplikt för alla nyfödda och barn under tre år om de konstaterades ha till exempel allvarliga ärftliga störningar, förlamningar, missbildningar eller Downs syndrom. De här barnen fördes så gott som alla till cirka 40 olika behandlings-anstalter, där de dödades kort efter sin ankomst. 

För att verkställa eutanasiprogrammet behövdes olika anstalter där själva dödandet kunde genomföras, utan att det väckte alltför mycket uppmärksamhet. De så kallade patienterna transporterades dit, för att gasas ihjäl. Uppskattningsvis mördade nazisterna mellan 200 000 och 300 000 människor med funktionsnedsättningar. 

Allting började med att nazister tilläts dela in människors värde efter olika kriterier samt vad en person som bryter mot normen får kosta i samhället. Allting började med att nazisterna marscherade på våra gator, att det demokratiska samhället tolererade nazismen som en åsikt bland andra, där de konservativa till sist inledde ett politiskt samarbete med Hitler, satte sig i en gemensam regering. Nu är vi där igen. Har vi inte lärt oss något av historien? Varför har moderater och kristdemokrater så ohyggligt svårt att markera tydligt att man under inga omständigheter kommer att samverka med ett parti som inte ideologiskt vilar på en trygg värdegrund om alla människors lika värde?

Kanske kan de uppmärksammade sexuella trakasserierna inom Sverigedemokraterna bli den ögonöppnare som behövs. Något som ger insikt om att främlingsfientligheten går hand i hand med sexism och funkofobi. Björn Söders (SD) uttalande om att personer utan arvingar ska se till så att inte allmänna arvsfonden tar deras arv måste läsas i ljuset av att en huvudmottagare från Allmänna arvsfonden är Funktionshinderrörelsen, och går hand i hand med Avpixlats återkommande kritik mot LSS och utpekande av reformens arkitekt Bengt Westerberg som ”landsförrädare”. 

Nazisternas marscher på gator och torg får aldrig, likt SA lyckades med en gång i tiden, förleda oss att tro att den parlamentariska grenen- av den högerextrema rörelsen ändå är rätt rumsren. Oavsett om det är i kostym eller uniform är det samma åsikter som gömmer sig under slipsen!

MP 
Niclas Malmberg Riksdagsledamot (MP) Åsa Puide Kommun­fullmäktigeledamot i Uppsala (MP)