Hoppa till innehållet

Skola

Debatt: Så kan Sverige stoppa hedersvåld mot unga

Bild: Mariana Serdynska

Dagens ETC

Skolpersonal måste bli bättre på att identifiera och agera mot hedersförtryck. Elevhälsan måste screena för just hedersförtryck. Den som utsätter barn för sådant ska dessutom straffas hårt. Moderat Skolungdom står upp för de som tvingas till tystnad, skriver Elin Böhlin, Ludvig Anderström och Elin Björkman.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Trots att Sverige är ett av världens mest utvecklade och demokratiska länder, har vi idag tusentals medsystrar- och bröder som sitter på åskådarläktaren till vår samhällsgemenskap. Hedersutövande släktingar inskränker både liv, sexualitet, yttranderätt och individuell frihet. 

Samtidigt faller dessa hedersoffer mellan skolans och socialtjänstens många stolar. Flickor, likt Fadime, tvingas mista livet under fruktansvärda omständigheter, till följd av att vi politiker inte lyckats trygga deras frihet och självständighet. 

Detta kräver en brådskande förändring. Förlorade uppväxter och skolgångar går aldrig i repris. Det gör dock pajkastningspräglade debatter mellan makthavare, som delar mer än enar. Det är dags för samling. Svenska värderingar och friheter ska gälla för alla. 

Idag lever tusentals unga, främst tjejer och kvinnor, under människorättskränkande och medeltida värderingar, runt om i vårt land. De flesta av dessa är dessutom elever i den svenska skolan. Att tvingas genomlida skoldagarna med vetskapen om att hjälpen finns längre ner i korridoren – men att man på eget bevåg ändå inte vågar gå dit, är en verklighet som vi utomstående inte kan förstå. 

Skolpersonal och skolhälsovården har i dagsläget inte utbildning i att tidigt och precist kunna flagga för unga som faller offer för hedersrelaterat våld. Detta hämmar tidiga sociala stödinsatser från såväl skola, polis som socialtjänst. Förövarna kommer undan–- och barnens möjligheter till utbildning och arbete rinner ut i sanden. 

Med bakgrund av detta måste en nationell strategi för att utveckla kunskapsbanken hos svensk skolpersonal inom hedersförtryck och dess varningssignaler, införas. På så sätt kan Sveriges skolpersonal- och skolhälsa ges ökad möjlighet till att kunna uppmärksamma och tillgängliggöra hjälp till den hedersutsatta eleven i klassrummet. 

Strategin är även en viktig del i arbetet för att identifiera hedersutövarna och sedan låta dessa få uppleva samhällets samlade kraft mot sig, genom stränga fängelsestraff, och i aktuella fall, utvisning från Sverige. 

Unga hedersförtryckta tjejer och killar vågar i stor utsträckning inte söka den hjälp som egentligen finns att tillgå. Detta problem är förödande. Hjälp ska alltid ges till de som behöver. Därför bör samtliga elevhälsosamtal i svensk skola, mellan elev och skolsköterska, även inkludera hedersscreening. Detta innefattar kontroll av hemförhållanden, psykosocialt mående och sociala relationer. På så sätt sänker vi mörkertalet relaterat till hedersförtrycket, möjliggör för polis och socialtjänst att agera mot förövarna – och ger fler unga en ljus framtid, präglad av frihet, trygghet och utveckling.

Att utsätta en människa för hedersförtryck och våld, är så långt ifrån förenligt med svensk liberal demokrati som det bara går. Att exempelvis slå, tvinga på slöja, genomföra oskuldskontroller- och operationer på sitt barn, straffas idag inte tillräckligt i lagstiftningen. 

Frågan som vi ställer oss är varför S och MP i den tidigare "feministiska regeringen”, under sina åtta år, låtit oskuldsoperationer vara lagligt? Det är en helt världsfrånvänd, och framför allt inte feministisk politik. Att kränka grundläggande individuella fri- och rättigheter hos ett barn, ska mötas med samhällets samlade kraft och med lås och bom. 

Lagstiftningen måste specificeras för att i högre utsträckning kunna bekämpa våldet och förtrycket. Det är dags att införa en ny brottsrubricering: Hedersvåld mot barn. Denna lag ska förslagsvis innefatta både psykosocialt- och fysiskt våld med hedersmotiv utövat mot barn- och unga. 

Moderat Skolungdom står upp för de som tvingas till tystnad. För de vars frihet och trygghet elimineras. Det är dags att sätta stopp för hedersvåldet. 

Ämnen i artikeln