Debatt. .

2019-05-24 04:00
”Världen har aldrig tidigare sett så höga utsläpp som 2018. Vi ser redan nu följderna av en global temperaturökning på 1°C.”, skriver debattörerna Bild: Pontus Lundahl/TT
”Världen har aldrig tidigare sett så höga utsläpp som 2018. Vi ser redan nu följderna av en global temperaturökning på 1°C.”, skriver debattörerna
Puffetikett
Dagens ETC

Rösta på den som röstar för klimatet

För att undvika en planetär kollaps krävs det att vi samarbetar över nationsgränserna. Vi väljare bör nu därför lägga vår röst på politiker som bedriver en ambitiös miljöpolitik för att främja en snabb klimatomställning.

Svenskarnas viktigaste fråga i EU-valet den 26:e maj är enligt Novus senaste mätningar miljö, klimat och energi. Samtidigt anser många väljare att de har för lite kunskap för att rösta. 

För att nå en hållbar framtid krävs det att alla verksamheter minskar sina utsläpp i linje med klimatforskningen och där spelar EU en avgörande roll genom att sätta lika regler för alla. Två åtgärder som avsevärt minskat energianvändningen i Europa är besluten om ekodesign- och energimärkning. Dessa ställer krav på förbättring av produkter och har beräknats kunna spara fem procent av den totala energianvändningen år 2020. Det är dubbelt så mycket energi som Sverige använder på ett helt år.

EU har den finansiella makten att möjliggöra förändringar som går långt utöver vad Sverige kan åstadkomma på egen hand. Idag går 20 procent av EU:s budget till klimatåtgärder och det har kommit förslag på att höja det till 25–30 procent för perioden 2021-2027. Du har makten att genom din röst se till att klimatarbetet prioriteras på en global nivå. 


Prenumerera på ETC:s Klimatnyhetsbrev

 


EU:s inflytande över världshandeln gör att lagstiftning som implementeras i parlamentet ofta sprids världen över. Regler som ställer krav på kemikalier i produkter, som initiativen REACH och RoHS, är goda exempel på det. Kina, Indien och Japan har infört egna liknande versioner av RoHS-direktivet i sin egen lagstiftning. Alla beslut gällande produkter påverkar i sin tur direkt producentländer utanför EU genom handel. 

Även om EU har höjt sina ambitioner så har politikerna inte klarat av att minska användningen av fossila bränslen. Världen har aldrig tidigare sett så höga utsläpp som 2018. Vi ser redan nu följderna av en global temperaturökning på 1°C. För att undvika skenande klimatförändringar måste utsläppskurvan vända brant nedåt nu.

EU är nyckeln till att underlätta en global omställning till ett hållbart samhälle. Dessutom är EU världens största handelsområde som motsvarar cirka 23 procent av det globala BNP. Med en import och export större än Kina och USA tillsammans möjliggör den ekonomiska handelsmakten en unik ledarskapsposition där EU kan ställa krav på sina handelspartners.

Enligt Naturskyddsföreningens rapport “Blåslampor och bromsklossar” så har våra politikers prestationer på miljöområdet varit minst sagt varierande. Våra folkvalda deltar även i olika partipolitiska grupper tillsammans med ideologiskt likasinnade från andra medlemsländer. Därför kan det vara bra att kolla upp både ditt riksdagsparti och den partipolitiska gruppen de tillhör. Kanske har partiet vi brukar rösta på i det svenska riksdagsvalet andra prioriteringar i EU, på grund av medlemmarna som ingår i samma partipolitiska grupp?

I en tid då miljö- och klimatfrågan fortfarande motarbetas och det globala ledarskapet brister behövs det EU-parlamentariska ledarskapet mer än någonsin. EU:s lagstiftning berör 500 miljoner människor. Vi som samhällsmedborgare har därför en skyldighet att rösta fram representanter som trycker på för långsiktig hållbarhet och hanterar miljö- och klimatkrisen som den kris den är. 

 

Ulrika Hafström, Jessica Garcia, Lucas Grönborg, Sally Bohlin
Initiativtagare Studentmanifestet  

Torbjörn Vennström 
Vice ordförande Klimatriksdagen

Ingmar Rentzhog
CEO och grundare We Don’t Have Time

Cecilia Lindén
Medgrundare GoClimateNeutral

Josefin Winberg
Talesperson Framtidsjorden

Robin Holmberg 
Ordförande PUSH Sverige

Erik Ahlström
Grundare Plogga 

Emma Bergeling
Medgrundare och styrelsemedlem Klimatstudenterna Sverige

Isabelle Axelsson
Skolstrejkare Fridays For Future Stockholm

Jonna Elofsson Bjesse
Kommunikationsansvarig Föreningen Medveten Konsumtion Sverige

Maria Soxbo, Johanna Nilsson och Emma Sundh 
Initiativtagare Klimatklubben

Karin Holmstrand
Aktiv Klimataktion Uppsala