Hoppa till innehållet

Smålands Folkblad

Debatt: Rädda välfärden - med en rättvis skattepolitik

Smålands Folkblad

Sverige är nu det land inom OECD där inkomstskillnaderna växer snabbast, skriver Vänsterpartiet.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Smålands Folkblad som står för åsikten.

Under sommaren har vi kunnat följa krisen i sjukvården via medierna och inför skolans terminsstart påmindes vi om att nästan 12 000 elever går ut högstadiet utan att vara behöriga till gymnasieskolan. Samtidigt växer läxhjälpsbolagen som säljer sina tjänster till dem som har råd. Och året om vet vi att många kvinnor går ner i arbetstid för att vårda sina närstående äldre när den offentliga äldreomsorgen inte räcker till. Tecknen är många på att välfärden som vi känner den håller på att falla sönder.
Även bilden av Sverige som ett land med väldigt små inkomstskillnader krackelerar. Sverige är nu det land inom OECD där inkomstskillnaderna växer snabbast. Vänsterpartiet tycker att det är nog nu. Vi menar att det behövs en skattepolitik som gör det möjligt att föra samhällsutvecklingen framåt och inte bakåt.

Den viktigaste målsättningen med vår skattepolitik är att finansiera en väl utbyggd generell välfärd. Att betala välfärden solidariskt via skatterna är effektivt, och dessutom är det ett kraftfullt verktyg för att utjämna skillnader mellan människor och därmed öka jämlikheten och rättvisan för den som har mindre, men också stabiliteten och tryggheten i samhället för den som har mera. Men om vi ska klara detta måste vi våga vara ärliga med att skatteuttaget måste öka. Alternativet är att var och en av oss måste betala för den välfärd vi behöver, till exempel via privata försäkringar. Då är det inte längre människors behov utan plånbokens storlek som avgör vilken välfärd du har rätt till.

Vänsterpartiets skattepolitik vill så långt det är möjligt värna låg- och medelinkomsttagare och vi vill bygga ett skattesystem där man betalar lika mycket i skatt vid lika inkomst. Tvärtemot vad många säkert tror så får alla som tjänar upp till 30 000 kronor i månaden oförändrad inkomstskatt med vår politik. Samtidigt så menar vi att kapitalbeskattningen bör öka. Finanssektorn är exempelvis underbeskattad idag, och ökad beskattning kan vara ett sätt att begränsa spekulationsekonomin. Även bolagsskatten ska ta in en rimlig del av vinsterna till samhälleliga investeringar och utgifter och bör höjas.
Det är hög tid att välja väg. Ska vi ha välfärd för alla eller välflärd för bara några få? Ska vi ha låga skatter eller god generell välfärd?
Vänsterpartiet är tydligt med vilken väg vi väljer. Vi står upp för våra gemensamma framtida åtaganden, och för välfärd av hög kvalitet för alla. En rättvis skattepolitik minskar inkomstskillnader och jämnar vägen för ett jämlikare samhälle.

 

Ulla Andersson(V)
ekonomisk-politisk talesperson
Mats Valsten(V)
distriktsordförande Jönköpings län

Ämnen i artikeln