Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Psykiatriambulanser borde köra omhändertagna unga

Enligt Socialstyrelsen har 73 procent av de som omhändertas en psykiatrisk diagnos och hela 40 procent hade, under de senaste sex månaderna, mått så dåligt att de har försökt ta livet av sig, skadat sig själva eller haft panikattacker, skriver debattören
Enligt Socialstyrelsen har 73 procent av de som omhändertas en psykiatrisk diagnos och hela 40 procent hade, under de senaste sex månaderna, mått så dåligt att de har försökt ta livet av sig, skadat sig själva eller haft panikattacker, skriver debattören Bild: Foto: Johan Nilsson / TT

Dagens ETC

Det är helt galet att unga som omhändertas transporteras tillsammans med vuxna fångar. Dessa unga har ofta psykisk ohälsa och sådan behandling förvärrar självklart tillståndet. Om Sverige ska följa barnkonventionen borde istället psykiatriambulanser eller en transporttjänst som sköts av SiS användas, skriver Barbro Hejdenberg Ronsten, förbundsordförande i Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Nyligen kom en rapport från ”Ung inlåst” om att unga som omhändertas enligt LVU transporteras med vuxna kriminella. Det är fruktansvärt och borde uppmärksammas mycket mer än vad som hittills skett.

Unga som omhändertas av LVU har ofta psykisk ohälsa. Det kan handla om posttraumatiskt stressyndrom, ångest, depression eller ADHD. Enligt Socialstyrelsen har 73 procent av de som omhändertas en psykiatrisk diagnos och hela 40 procent hade, under de senaste sex månaderna, mått så dåligt att de har försökt ta livet av sig, skadat sig själva eller haft panikattacker. Att då transporteras med vuxna fångar lär knappast göra att de mår bättre. 

Dessutom har inte alla som omhändertas enligt LVU begått något brott. En del omhändertas enbart på grund av självskadebeteende, andra på grund av att föräldrarna har varit skadliga för sitt barn. I rapporten ”Jag blev behandlad som en mördare” av Skyddsvärnet nämns exempelvis 15-åriga Noor som placerades på HVB-hem då hon blivit utsatt för hedersvåld av sin pappa. Ett annat exempel är Jackie Ferm, som i sin självbiografi ”Rövardotter” berättar om hur hon fick handfängsel när hon skulle transporteras bort från sin dysfunktionella familj, bland annat pappan Lars-Inge Svartenbrandt.

Hur kan detta få fortgå? Att behandla unga på detta sätt grusar deras framtidstro och synen på samhällets institutioner. Dessutom försämras återhämtningen från psykisk ohälsa.

Det är dags för Sveriges regering att se över dessa transporter. För inom mindre än ett år blir barnkonventionen svensk lag och då gäller det att sluta att bryta mot artiklarna 20, 25 och 27: det vill säga ”Barn som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin hemmiljö har rätt till skydd och stöd från staten”, ”Varje stat ska regelbundet se till att ett barn som är omhändertaget av myndigheter behandlas väl” och ”Barn ska inte utsättas för tortyr, annan grym behandling, bestraffning eller dödsstraff. Frihetsberövande av ett barn ska ske i enlighet med lag och får endast användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid.”

Vi anser liksom Skyddsvärnet att Statens institutionsstyrelse, SiS, måste ha egna transporter som de kan köra de unga med.

Ett annat alternativ, som skulle kunna användas när unga befinner sig i en akut psykisk kris, är psykiatriambulanser. De har införts i allt fler landsting och borde införas i ännu fler. Där finns vårdpersonal som vet hur de ska behandla människor i chock, psykos eller med trauma.

Inga unga ska behöva utsättas för denna typ av kränkningar. När tar socialminister Lena Hallengren sitt ansvar?