Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Partiet vill blanda bort korten om Nato

Bild: Mikael Fritzon/TT

Dagens ETC.

Att i panik besluta i en fråga som kommer att gälla för lång tid framöver och som riskerar att skapa mer osäkerhet, är direkt oansvarigt. Det skriver Jan Svärd, ordförande i Socialdemokrater för reformer.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Socialdemokrater för reformer (SFR) är en partiförening i Malmö som har ett ansvar att verka för att den politik som vårt parti driver har tydlig demokratisk förankring i vårt parti.

I den pågående Nato-debatten är vi kritiska till den socialdemokratiska partistyrelsens handläggning av denna fråga. Vår bestämda uppfattning är att det beslut som redan tagits vid två partikongresser ska respekteras. Allt annat måste ses som en attack på den interna demokratin i SAP, ett åsidosättande av medlemmarna och deras inställning.

Med en överdimensionerad diskussionsklubb, kallad dialog, förväntar man sig en signal om vilken väg man ska gå. För säkerhets skull bakar partistyrelsen i denna diskussionsrunda ihop diverse försvarspolitiska frågor. Att den valda metoden handlar om att blanda bort korten är bara alltför uppenbart. En diskussion om ett klart ja eller nej hade åtminstone varit ärlig.

Nu ska med en hastigt hoprafsad diskussionsrunda som grund, ett beslut fattas som kan göra slut på mer än 200 år av alliansfri politik – en politik som tjänat oss väl, och gett Sverige den längsta perioden av fred sedan medeltiden.

Att i panik besluta i en fråga som kommer att gälla för lång tid framöver och som riskerar att skapa mer osäkerhet än det motverkar, är direkt oansvarigt. Det finns ingen anledning att hetsa in Sverige i Nato. Tvärtom måste vi få en riktig sakdebatt. Det krävs en djupgående diskussion om Sveriges inträde i Nato.

Det höga tempot, i vilket diskussionen nu ska föras, är i sig en garanti för ett illa underbyggt beslut. Partistyrelsen har haft god tid på sig att föra en vettig diskussion. Partistyrelsen tycks av valtaktiska skäl valt att avstå, ingen debatt har förts. Samtidigt har en bedövande tystnad har varit rådande, detta straffar sig nu. En diskussion i desperationens tecken är knappast ägnad att leda fram till ett bra beslut.

Som partiförening har vi däremot ett ansvar att verka för att den politik som vårt parti driver har tydlig demokratisk förankring i vårt partis breda folkrörelse. Vi menar att partiets interndemokrati spelar avgörande roll för att värna den folkliga förankringen vid viktiga vägval för vårt land.

Fastslagna riktlinjer kan självfallet omprövas allt eftersom omvärlden förändra men det är viktigt att det i sådana fall görs tillsammans med medlemmarna. Och därför måste ett beslut om ett Natomedlemskap föregås av en seriös och uttömmande debatt, där våra medlemmar får god tid på sig att sätta sig in i de många frågor som måste ställas innan ett beslut fattas i frågan.

Vi kräver att den socialdemokratiska partistyrelsen ger partiets medlemmar en allvarligt menad chans att diskutera för eller mot ett medlemskap i Nato – och ges god tid för detta.