Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Mer fossilgas blir kassako för Ryssland och klimatkatastrof

Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

Dagens ETC.

Swedegas vill gärna måla upp fossilgasen som hållbar, att det är ett perfekt övergångsbränsle till förnybar energi. Det stämmer inte. Enda sättet att säkra ­klimatet och världsfreden är att fasa ut fossila bränslen. Och självklart att inte bygga en ny fossilgasterminal i Göteborg.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

I en intervju den 9/5 2022 i Sveriges ­Radio säger Hans Kreisel från Swedegas att de vill återuppta sina byggplaner för en fossilgasterminal i Göteborgs hamn. Det är ett förslag som saknar förankring i dagens bistra verklighet, där ny fossil ­infrastruktur aldrig kan gå hand i hand med en snabb klimat­omställning.

Tvärtom, enligt det internationella energiorganet IEA måste det bli ett omedelbart stopp för ny utvinning av fossila bränslen om världen ska ha en chans att undvika de värsta klimatförändringarna. Vi kan helt enkelt inte expandera det fossila och satsa på ny fossil infrastruktur om vi ska klara klimatutmaningen.

Fossilgas är ingen lösning för industrin, det är ingen lösning för hushållen och det är ingen lösning för fartygen. I en förnybar vision för samhället ingår noll procent fossila bränslen – detta utesluter LNG som Swedegas vurmar för, alltså flytande fossilgas.

Fossila bränslen spär på både klimatkrisen och konflikter världen över. Europas beroende av fossilgas ger till exempel klirr i kassan för Putin. Sedan Ryssland inledde sitt krig i Ukraina den 24 februari har EU betalat mer än 26,9 miljarder euro för rysk fossilgas.

Därför är det viktigt att ­Sverige och andra länder bryter sig loss från energiberoendet av rysk fossil­industri. Men att byta ut rysk fossilgas mot gas från andra länder är knappast någon klimatlösning, vi måste frigöra oss helt från det destruktiva fossilberoendet.

Ett sätt att cementera Europas beroende av fossila bränslen är att få fossilgasen att räknas som ­“hållbar”. I juli röstar Europaparlamentet om en kontroversiell taxonomi för klimatet, som föreslås inkludera fossilgas. Företag ska enklare kunna få investeringar till att bygga fler pipelines och hamnterminaler för fossilgas. Ett sådant felsteg skulle låsa in oss i flera decenniers ytterligare bruk av fossilgas.

Vilka tjänar mest på detta, om inte fossilbolagen och korrupta stater som Ryssland?

Det är ingen slump att lobbyister med ryska intressen, däribland gasbolaget Gazprom, har bidragit till att få in gasen i taxonomin. Detta avslöjades i en ny rapport från Greenpeace förra veckan.

Även företaget Swedegas vill gärna måla upp fossilgasen som hållbar. I många år har de sagt att fossilgas kan vara ett övergångsbränsle till förnybar energi.

Detta går i linje med vad fossilgas­lobbyn påstått i Bryssel under lång tid, trots att EU-kommissionens eget expertråd nyligen tog fasta på vad vetenskapen länge sagt, nämligen att fossilgas har stora klimatutsläpp precis som kol och olja.

Fossilgaslobbyns framfart i EU ska inte ge dem framgång i Sverige, och i Göteborgs hamn. Det enda sättet att säkra klimatet och världsfreden är att fasa ut fossila bränslen, och satsa på 100 procent förnybar energi för såväl industrin och hushållen, som hamnarna och fartygen.

Därför säger vi nej till all fossilgas – nej till en fossilgasterminal i Göteborg, och nej till att inkludera fossilgas i EU-taxonomin.