Debatt. .

2017-01-10 04:00
Foto: Janerik Henriksson/TT-bild

LSS problem är akuta

Varje år får omkring 300 personer sitt LSS-stöd indraget inte på grund av att de blivit friska och kan klara sig själva – utan för att kommunerna och Försäkringskassan snävar in reglerna och hänvisar till domstolsbeslut, skriver debattörerna.

Åsa Regnér och regeringen måste ta itu med LSS, Lagen om assistansersättning. Det är en av de bästa lagarna som har skapats, men den håller på att urholkas. Allt fler av de svårt funktionshindrade blir fråntagna möjligheten till ett vanligt liv.

LSS började fungera 1994. Budgeten var på en miljard. Nu kostar Lagen om assistansersättning 30 miljarder om året.

16 000 funktionshindrade har rätt till stöd enligt LSS. Omkring 300 per år får sitt stöd indraget, inte på grund av att de blivit friska och kan klara sig själva utan för att kommunerna och Försäkringskassan snävar in reglerna och hänvisar till domstolsbeslut.

LSS är en rättighetslag. Personlig assistans ska ges till personer som behöver mycket omfattande hjälp, eller hjälp av privat karaktär. Det tolkas av Högsta förvaltningsdom­stolen som att den hjälp man ska få stöd för ska vara av intim karaktär.

Att ta på sig kläder, äta, komma till jobbet eller till skolan räknas inte. Man granskar och räknar hur många minuter de drabbade människorna behöver för vardagliga sysslor. Man skär ner och lägger större ansvar på anhöriga.

Till detta kommer att ansvaret för att lagen förverkligas är delat. Kommunerna och Försäkringskassan/staten har av ekonomiska skäl börjat räkna på vilka av de mänskliga behoven som är tillräckligt intima.

Alla handikapporganisationer är engagerade. De anser i allmänhet att Högsta förvaltningsdomstolen tolkar lagen fel. Man kräver att lagen omarbetas och att nya beslut tas i riksdagen. Det kravet är lätt att ställa sig bakom.

Till det kan man lägga att det är hög tid att granska vem som utför tjänsterna. Enligt en undersökning är det 54 procent av utförarna som är privata bolag som har som mål att göra vinst.

Det genomsnittliga antalet beviljade timmar har på tio år ökat med 26 procent, från 103 till 130 timmar per vecka. Ökningen skedde när kommunerna fick möjlighet att upphandla privata utförare. Och den som googlar på ordet assistansbolag får 51 000 träffar. Alla är inte intresserade av att utföra tjänster inom LSS, men de texter och annonser som ligger på de första 10–12 sidorna är så inställsamma och sockrade att man som skattebetalare genast blir misstänksam.

Statsrådet Åsa Regnér har i två år fått kritik för att LSS urholkas. Hon är ansvarig i regeringen. Kritiken tog med rätta ny fart i höstas. Vi fick alla i press och tv möta både barn och vuxna som har så svåra och sällsynta sjukdomar att få av oss haft tillfälle att möta dem där de bor, lever och vårdas.

Problemen är minst sagt akuta. Man kan utan överdrift påstå att det brinner i knutarna. De tusentals som inte ser någon ljusning måste snart få besked vad samhället ämnar göra.

 

Lasse Henriksson och Lena Näslund 
Öresunds S-förening i Malmö – Ordförande för S-kvinnor i Trelleborg