Hoppa till innehållet

ETC Göteborg

Debatt: LNG-terminalen får inte anslutas till gasnätet

Miljöpartiet kräver att regeringen säger nej till att den planerade LNG-terminalen i Göteborg ansluts till gasnätet, skriver debattören.
Miljöpartiet kräver att regeringen säger nej till att den planerade LNG-terminalen i Göteborg ansluts till gasnätet, skriver debattören. Bild: ETC Media

Dagens ETC.

”Omställningen kommer att behöva många verktyg och biobränslen är bara en av delarna iett fossilfritt välfärds­samhälle” – debatt av Karin Pleijel, Miljöpartiet.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Den planerade LNG-terminalen för flytande naturgas, LNG, i Göteborgs hamn får inte bli en inkörsport för fossila bränslen i landet.

Swedegas har lämnat in en ansökan om att ansluta LNG-terminalen till stamnätet för gas, den gasledning som går utefter hela svenska Västkusten. Regeringen prövar nu enligt naturgaslagen denna ansökan. Men en anslutning till gasnätet går stick i stäv med klimatmålen, eftersom det ökar tillgängligheten, inte bara till biogas utan även till fossilgas som även kallas naturgas. Mer fossilgas är raka motsatsen till vad som krävs för att hejda uppvärmningen av klimatet. Vi i Miljöpartiet kräver att regeringen säger nej till att LNG-terminalen ansluts till gasnätet.

Regeringen bör istället ta fram en strategi för hur den fossilgas som idag finns i gasledningen kan fasas ut, samt påskynda utvecklingen av flera fossilfria alternativ. Regeringen bör här driva på genom höjda skatter på fossilgas, och stimulera biogas. Sjöfartsverkets farledsavgifter kan också justeras för att ge betydligt högre miljörabatter för fartyg som drivs med biogas eller andra fossilfria alternativ.

Miljöpartiet i Göteborg anser att den satsning som gjorts för att möjliggöra fartygstankning av LNG är bättre för miljön än den tjockolja som är det vanligaste fartygsbränslet idag. Byte till LNG ger en minskning med 84 procent för kväveoxid och 96 procent för partiklar. Det betyder bättre luft i Göteborg där cirka 300 personer dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar. I en ny rapport från SMHI framgår att sjöfarten mellan svenska hamnar släpper ut dubbelt så mycket luftföroreningar och koldioxid än som hittills varit känt. Det är inte acceptabelt. Därför behöver vi trycka på för fartygsbränslen som minskar både luftföroreningar och klimatpåverkan.

LNG, flytande naturgas, är tekniskt sett helt utbytbart mot LBG, flytande biogas, som är ett förnybart och fossilfritt alternativ. Att fasa in en allt högre andel LBG för att så snart som möjligt nå 100 procent LBG är därför ett viktigt steg för att minska klimatpåverkan. Med tiden har det dock blivit tydligare att tillgången till biobränslen som LBG inte kommer att räcka till allt vi vill: fartyg, flyg, uppvärmning och fordonsbränsle. Omställningen kommer att behöva många verktyg och biobränslen är bara en av delarna i ett fossilfritt välfärdssamhälle. Flera bränslen och tekniska lösningar kommer att komplettera och avlösa varandra.

Göteborgs hamn ligger redan idag i internationell jämförelse långt framme i miljöarbetet, och arbetar för att underlätta för en övergång till fossilfritt. 2015 infördes en miljörabatt för att stimulera övergången från tjockolja till LNG. Från 2020 kommer istället rabatt på hamnavgifterna ges för de fartyg som kör på LBG.

Vårt samhälle är i omställning, och det måste ske i en snabb takt så att vi klarar de ambitiösa klimatmålen från Paris. Då behöver vi agera på alla plan, och när det gäller frakt av gods måste vi i första hand minska behoven av långa transporter, samtidigt som vi minskar energiåtgång och utsläpp per kilo fraktat gods. Även fartygsbranschen utvecklas nu mot elektrifiering, vätgas och andra fossilfria alternativ, men flera av dessa ligger tyvärr långt fram i tiden. Omställningen är brådskande, och en palett av olika fossilfria lösningar kommer att krävas längs vägen.