Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Lambertz-fallet visar oss hur illa kvinnor behandlas

Media har återigen bidragit till att kvinnor blir betvivlade, ifrågasatta och klandrade, skriver Matilda Göranzon.
Media har återigen bidragit till att kvinnor blir betvivlade, ifrågasatta och klandrade, skriver Matilda Göranzon. Bild: Bild: Claudio Bresciani/TT, Nandish Desai

Dagens ETC.

Läget just nu är att en kvinna sitter på ett skyddat boende eftersom polisen bedömt att hotbilden är för stor för att hon ska kunna leva tryggt i samhället. Media har återigen bidragit till att kvinnor blir betvivlade, ifrågasatta och klandrade.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Det som har hänt är det gjorts en anmälan om våldtäkt som lagts ned och brottsoffret har därefter utmålats som lögnerska och blivit smutskastad i svensk direktsänd riksmedia. Det som har bekräftats, i och med detta, är att problemen kring sexualbrott kvarstår. Det är dessutom långt ifrån alla brott som blir medialt uppmärksammade. Därutöver finns det ett stort mörkertal, brott som begås som aldrig når vårt rättsväsende.

Det som hände ska inte få hända.

Det som hände är heller inget nytt, även om det ännu en gång river upp sår, skakar om och påverkar många väldigt starkt. Engagemanget blev stort även denna gång och det märks att vi är många som är medvetna om att:

Alldeles för få sexualbrott leder till en fällande dom. 
Om brott inte går att bevisa betyder det inte att ett brott inte ägt rum.

Medier har ett viktigt uppdrag och samtidigt ett stort ansvar i sin rapportering. Vi är inte ensamma om att konstatera att det är starkt problematiskt att exempelvis våldtäktsoffer smutskastas i direktsänd tv.

Sexualbrott visar på ojämlika strukturer i samhället. Det vanligaste är fortfarande att förövaren är en man och att offret är en kvinna. 

Det som vi och många andra organisationer, som arbetar för att uppnå ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld, vill är att debatten om sexualbrott ska vara en debatt som ständigt är uppe på agendan. Politiker måste se och ta sitt ansvar på allvar. Driva förändring till det bättre för alla. De behöver identifiera vilka lagar som behöver förändras så att förövare faktiskt kan ta konsekvenserna av sina brottsliga handlingar. Sedan behöver lagförändringar ske.

Staten behöver satsa mer resurser som räcker till både utbildning, förebyggande åtgärder och rätt vård för de som utsätts för sexuellt våld. Istället för att lägga ner sexualbrottsmottagningar, som just nu pågår, så behöver dessa bli fler.

Makthavare, myndigheter, arbetsgivare, skolor, vårdgivare, varje individ – alla har ett ansvar att arbeta med det värderingsarbete som krävs för att nå ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld.

Läget just nu är att en kvinna sitter på ett skyddat boende eftersom polisen bedömt att hotbilden är för stor för att hon ska kunna leva tryggt i samhället. Media har återigen bidragit till att kvinnor blir betvivlade, ifrågasatta och klandrade.

Jag och Me Too Sweden vill ta debatten framåt genom att ställa tre frågor kring hur grundläggande rättigheter och människovärdet tryggas:   

Vilka beslut måste fattas för den förändring vi vill se? 

Vilka lagar behöver justeras för att förändringen ska ske?

Till sist, när kommer vi att se förändringen och vilka makthavare kommer att ta ansvar för att driva den? 

Slutligen vill jag vända mig till dig som blir utsatt: Vi är många som tror på dig. Oavsett var det sexuella våldet sker. Oavsett om du berättar eller ej. Oavsett om du anmäler eller ej. Oavsett om utredningen läggs ned eller går vidare. Oavsett om du stannar kvar eller lämnar.

Vi tror på dig.

Det som hände var inte ditt fel och det kommer aldrig att vara ditt fel. Det finns hjälp att få och personer som bryr sig om dig. Vi kommer fortsätta att kämpa för dig.

Vi kommer att fortsätta kämpa för alla de som har sagt metoo, som säger metoo nu och vi kommer att göra allt i vår makt för att förhindra att fler ska behöva säga metoo. 

00:00 / 00:00