Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Låt skolan skapa ett hållbart samhälle

Bild: Shutterstock

Dagens ETC.

Man saknar insikt om vad som orsakar problemen. I stället pratar man om mobilförbud och hårdare tag. Det är ett stort svek, skriver debattören Lotta Halvardsson Ekdahl.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Den negativa utvecklingen bland unga eskalerar. Skjutningar, missbruk och mobbning ökar snabbt. Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga i Sverige. Det nuvarande skolsystemet fungerar inte. Hårdare tag löser inte problemet. Vi behöver börja möta de ungas behov. 

I skolan läggs grunden för resten av livet. Här har vi chansen att skapa trygga barn. Om någon hamnar utanför behöver vi reagera direkt. Genom att visa respekt för barns känslor lär vi dem att de är viktiga. Att vi inte accepterar att någon behandlas illa. 

Barnen blir inte sedda för sin person utan för sin prestation. Var femte elev går ut skolan med underkända betyg. Unga rustas inte för den verklighet de möter efter skolan. 

Vi ser konsekvenserna överallt i samhället. Utsatta unga rekryteras till gängen. Skjutningarna har ökat lavinartat. Unga män dör innan de blivit vuxna. Vi har inte lärt unga att vara rädda om varandra. Istället är de rädda för varandra. Mobbningen har mer än fördubblats på några år. Barn och unga lär sig att hata sig själva. Alltfler utvecklar självskadebeteende och ätstörningar. I Sverige är självmord den vanligaste dödsorsaken hos unga. Sverige sticker ut i statistiken. Våra unga mår sämst i Norden.  

Men är det inte föräldrarnas ansvar att fostra sina barn? Så kan man tycka men verkligheten ser inte alltid ut så. I skolan har vi en möjlighet att se varje barn. Trygga barn lär sig lättare. Stress och rädsla står i vägen för inlärning.  

Som nattpersonal på Minds självmordslinje pratade jag med många ungdomar som hatade sig själva så till den grad att de inte orkade leva längre. Unga tar sitt liv i tron att de är värdelösa. Att de inte duger. Unga som inte får lära sig att hantera svåra känslor växer upp till vuxna som utvecklar psykiska besvär. Den psykiska ohälsan kostar samhället många miljarder. Ett självmord kostar cirka 19 miljoner enligt MSB. I Sverige är det ungefär 1 500 personer som tar sitt liv varje år.     

I min roll som skolkurator träffade jag en 11-åriga flicka. Hon berättade att hon blev retad för att hon är tjock. Framför mig satt en nästintill mager tjej. Hon drog upp tröjan och böjde sig framåt. Eftersom hon vek sig dubbel bildades ett veck. ”Titta, ser du vad tjock jag är?”, sa hon.  

Varför tillåter vi att unga drivs att skära sig eller svälta sig till döds? Vad är det som gör att vi bara tittar på medan de dödar varandra eller tar sina liv? 

Vi behöver hjälpa unga att normalisera känslor och att inte agera på sina impulser. De behöver lära sig hur de ska agera om de mår dåligt eller om de är oroliga för en kompis. Forskningen kring psykisk hälsa har kommit långt men det ser man inga spår av innanför skolans väggar. Där råder ett hårt klimat där det är viktigare att få ett högt betyg än att behandla sina medmänniskor väl.  

Inför höstens val är det inget parti som har den psykiska ohälsan hos unga som en valfråga. Ingen politiker säger något om hur antalet suicid bland unga ska minska. Det finns inga förslag på hur man ska förhindra rekrytering till gängen. Man tror att straff är rätt väg att skapa trygghet och främja lärande. 

M vill att stökiga elever ska flyttas till en särskild jourskola, KD vill ha ordningsbetyg och L vill att föräldrar till stökiga elever tvingas till närvaroplikt i skolan. Man saknar insikt om vad som orsakar problemen. I stället pratar man om mobilförbud och hårdare tag. Det är ett stort svek. 

Skolan behöver skapa ett hållbart samhälle med välfungerande människor. Det finns inga andra alternativ. Det är det enda vägen vi kan gå.  

Var finns den politiska viljan till förändring? Vilket parti leder Sverige in i framtiden?