Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Köttskatt kan rädda Östersjön

Bild: Shutterstock

Dagens ETC.

Solen och värmen i Sverige lockar till härliga bad. Men akta dig för algblomning. Den kan utgöra en hälsofara. Tyvärr så mår många svenska sjöar och Östersjön oerhört dåligt på grund av allvarlig övergödning.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Situationen för Östersjön är akut. Övergödning och värme får ­cyanobakterier och mikroalger att blomma. När de dör och faller till botten och bryts ner förbrukas enorma mängder syre vilket orsakar bottendöd. Förra året saknade 20 procent av bottnarna i Egentliga Östersjön, Finska viken och Rigabukten syre och omkring 31 procent av bottnarna var syrefattiga. Det är en miljökatastrof av kolossala dimensioner.

Jordbruket står för runt 40 procent av de vattenburna kväveutsläppen och 30 procent av fosforutsläppen i Östersjön. Huvuddelen är kopplat till vår konsumtion av animalier eftersom 70 procent av det som odlas i Sverige blir till djurfoder. Till det ska räknas att ungefär hälften av de näringsämnen som äts av de svenska lantbruksdjuren importerats vilket betydligt ökar djurindustrins andel av utsläppen av kväve och fosfor.

”Forskningen visar att konsumtionsskatter kan vara effektiva för att minska konsumenternas efterfrågan på kött och mejeriprodukter”, skriver Östersjöcentrum i broschyren ”Kan ändrade kostvanor hjälpa Östersjön?”. På en politisk nivå räddar köttskatt Östersjön från övergödning, algblomning och bottendöd. Som enskild person är det kärleksfullaste du kan göra för Östersjön att bli vegan.