Hoppa till innehållet

Psykiatri

Debatt: Kartlägg sexuella relationer mellan personal och patienter

Bild: Shutterstock

Dagens ETC

I en enkätundersökning från 2022 om tvångsvård i Sverige uppgav 30 procent av de svarande kvinnorna att de utsatts för närmanden, ofredanden eller trakasserier av personal.

Det skriver en rad debattörer i ett upprop.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

“Sverige bryter mot FN:s konvention mot tortyr och annan omänsklig behandling.” Det säger Moa Dahlin, docent i offentlig rätt vid Uppsala universitet, med anledning av Svenska Dagbladets kartläggning av sexuella övergrepp i psykiatrin – där vårdpersonal är förövare och patienterna offer. Övergreppen som tidningen kartlagt innefattar allt från sexuella trakasserier och ofredande till misshandel och våldtäkt. 

Fallen i Svenska Dagbladet granskning är inte unika. Media har under de senaste 20 åren löpande rapporterat om hur personal i psykiatrin utsatt patienter, främst unga kvinnor, för sexuella övergrepp. I fjol rapporterade Dagens Nyheter om en skötare som senare kom att åtalas för våldtäkt. Både personal och den utsatta patienten hade varnat cheferna för skötaren, varningar som istället för att leda till en anmälan låstes in i ett skåp. Ett annat exempel är Sveriges Radios rapportering om en patient som larmat om att hon blivit utsatt för en våldtäkt av en vårdare. Vårdgivaren trodde inte på henne och vårdaren fick jobba kvar, varefter han våldtog ytterligare en patient. Verksamhetschefens kommenterade senare situationen med orden: ”Man kan inte springa på alla rykten.”

Reportagen tecknar en tydlig bild av en psykiatri som systematiskt misslyckas med att skydda sina patienter. Förutom att psykiatrin misslyckas med att förhindra övergreppen från att ske så är den gemensamma nämnare i de mediagranskade fallen att vårdgivarna inte vidtagit adekvata åtgärder efter att misstanke om övergrepp väckts – vilket möjliggjort för förövare att utsätta fler patienter. 

Vi som arbetar med dessa frågor ser mönster i de fall vi kommit i kontakt med. Övergreppen verkar särskilt frekvent förekommande i psykiatrisk slutenvård, samt efter utskrivning då personal tagit privat kontakt med patienten. Den mest utsatta gruppen tycks vara unga kvinnor, inte sällan vårdade enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Förövarna är i huvudsak män och återfinns i alla yrkesgrupper men med viss övervikt på skötare, en arbetstitel som varken kräver utbildning eller legitimation. Vi ser också att i de fall patienter larmar om övergrepp ifrågasätts deras trovärdighet, ofta av ansvariga chefer. 

Huruvida detta är representativt eller inte går, på grund av avsaknaden av statistik, inte att fastslå. Mörkertalet är sannolikt stort. I en enkätundersökning från 2022 om tvångsvård i Sverige uppgav 30 procent av de svarande kvinnorna att de utsatts för närmanden, ofredanden eller trakasserier av personal. Men undersökningen hade låg svarsfrekvens och undersökte inte specifikt sexuellt våld.

Av yttersta vikt att det tillsätts en nationell utredning.

Utan kunskap om vilka brister i systemet som möjliggör övergreppen går det inte att införa effektiva åtgärder. Vi menar därför att det är av yttersta vikt att det tillsätts en nationell utredning som kartlägger sexuella relationer mellan vårdpersonal och patienter. 

I väntan på en utredning måste vårdgivarna ta krafttag för att minska riskerna för ytterligare övergrepp. Alla som arbetar inom psykiatrin måste utbildas i vad som gäller kring sexuella relationer med patienter, vilket bl.a. innefattar att samtycke aldrig kan finnas mellan patient och personal. Det måste också bli kristallklart hur larm om missförhållanden ska hanteras så att inga fler varningar tystas ned – annars möjliggörs ytterligare övergrepp. 

Det är en skam för vår välfärdsstat att detta tillåtits pågå så länge. Nu är det hög tid att agera – för alla patienters trygghet i den psykiatriska vården.

Hanna Larsson, ordförande Psynlighet 

Freja Lindstedt, styrelseledamot Psynlighet

Jenny Wetterling, styrelseledamot Riksförbundet för Social och Mental Hälsa 

Natte Hillerberg, ST-läkare i psykiatri

Hanna Tuvesson, ordförande Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor 

Jenny Karlsson, vice ordförande Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor

Elin Wernquist, generalsekreterare Barnrättsbyrån 

Mathilda Hofling, grundare Ätstörningsuppropet

Ellinor Mark, grundare Ätstörningsuppropet

Fredrika Sandell, generalsekreterare Frisk & Fri

Helena Forsman, strategisk verksamhetsutvecklare Frisk & Fri

Cassandra Lawrence, ordförande föreningen SHEDO 

Ämnen i artikeln