Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Inte försent att stoppa värdlandsavtalet

”Att godkänna avtalet i nuläget är ett svek mot Sveriges nuvarande och framtida befolkning”, skriver debattörerna.
”Att godkänna avtalet i nuläget är ett svek mot Sveriges nuvarande och framtida befolkning”, skriver debattörerna. Bild: Bild: Lefteris Pitarakis/AP/TT

Dagens ETC

”Vi uppmanar ihärdigt regering och riksdag att skjuta upp detta ödesdigra avtalsbeslut. Låt åtminstone svenska folket medverka genom en bred folkbildningskampanj om vår säkerhetspolitik.” Det skriver representanter för Kvinnor för fred, Skåne och Svenska freds- och skiljedomsföreningen i Malmö/Lund, i veckans debatt om värdlandsavtalet mellan Sverige och Nato.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Under det senaste året har i stort sett alla Sveriges fredsorganisationer arbetat hårt med att tillsammans med fredsforskare, diplomater och juridiskt kunniga sätta oss in i värdlandsavtalet mellan Sverige och Nato, som det skall fattas beslut om den 25 maj. Vi har skrivit brev och insändare, ordnat diskussionsmöten, gett ut böcker och vi har vädjat till politikerna att besinna sig. Men regeringens proposition 2015/16:152, ”Samförståndsavtal om värdlandsstöd” visar tydligt att regeringen inte tagit till sig några av fredsargumenten.

Organisationer som Svenska freds- och skiljedomsföreningen, Kvinnor för fred, FN-föreningen, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Kristna Fredsrörelsen med flera är djupt engagerade för att förhindra värdlandsavtalet eller åtminstone lindra effekten av det.

Hans Blix, tidigare generaldirektör för Internationella atomenergiorganet (IAEA) och utrikesminister, Thage G Peterson, tidigare bland annat försvars- och justitieminister, Birger Schlaug, före detta språkrör för Miljöpartiet, Pierre Schori, tidigare bland annat biträdande utrikesminister och svensk FN-ambassadör, Maj Britt Teorin, tidigare bland annat ambassadör och ansvarig för svensk nedrustningspolitik, samt många andra politiker med dem är starkt kritiska till värdlandsavtalet.

Fredsforskare som professor Jan Öberg, tidigare chef för fredsforskningsinstitutet vid Lunds universitet, professor Thomas Jonter, ordförande i Svenska Pugwash, Jan Prawitz, före detta vetenskaplig rådgivare till Sveriges nedrustningsdelegation; professor Gunnar Westberg, styrelseledamot i Svenska Läkare mot Kärnvapen, professor Lennart Palm vid Göteborgs universitet, med flera har varnat för ytterligare närmande till Nato.

En SIFO-undersökning som genomfördes 15-19 februari 2016 visade att 56 procent av Sveriges befolkning var negativa till konsekvenserna av värdlandsavtalet, 26 procent accepterade det och 16 procent var osäkra.

På senare tid har de Socialdemokratiska distriktskongresserna i bland annat Stockholm, Göteborg och Skåne samt andra socialdemokratiska organisationer som till exempel Socialdemokrater för tro och solidaritet och Socialdemokratiska kvinnoförbundet med flera tagit beslut och protesterat mot värdlandsavtalet i sin nuvarande form.

Men regeringens proposition har inte tagit hänsyn till alla fredsargument.

Inte ett ord nämns om Natos möjlighet att placera baser i Sverige.

Inte ett ord om att Nato inte skall få använda Sverige vid angrepp på tredje land.

Inte ett ord om att vidga diplomati och samarbete med Ryssland, som ju betraktas som fienden nummer ett. Det går inte att åstadkomma fred med hot om krig.

Inte ett ord om att skriva in ett kärnvapenförbud i värdlandsavtalet för Nato, som bygger sin säkerhet på kärnvapen. 

De enda skäl som anförs konkret för tecknandet av värdlandsavtalet är att det är praktiskt att slippa en massa förberedande administration vid övningar. Det står inget om hur många och stora övningar till som vi skall medverka i, det står inget om skydd för Sápmi eller om kommunernas medbestämmanderätt.

Självklart kommer värdlandsavtalet att urholka Sveriges trovärdighet som alliansfritt. Trovärdigheten är redan solkad av alla övningar vi genomför med Nato på svensk mark (till exempel en av världens största krigsflygövningar över norra Sverige ”ACE15” förra året med Nato, eller landsstigningsövningar på Österlen under ett paraply av USA:s B52 bombflygplan, ”Baltops 2015”).

Eller i andra länder (till exempel 15 000 militärer i Norge i ”Cold response” under vintern 2016).

Eller att vi tillåter Natos stridsledningsplan AWAC att flyga fritt över Sverige.

Eller att vi har 8 JAS/Gripenplan med 48 timmars stridsberedskap vikta för Nato, eller att våra soldater haft Natobefälhavare i Afghanistan. Listan kan göras lång och den visar inte på militär alliansfrihet.

Märk väl att inget av detta har förhindrats av att vi inte har haft ett värdlandsavtal.

Värdlandsavtalet underlättar för snabba kast för en regering och vi som medborgare får hela tiden sväva i ovisshet om hur det blir med olika regeringar vid rodret.

Vi vill inte ha ett värdlandsavtal över huvud taget. Vi anser att det bidrar starkt till att öka spänningen och upprustningen. Det inskränker vår handlingsfrihet. Vi tror att värdlandsavtalet kan komma att dra in oss i en storkonflikt som förhindrar all fredsmäklande verksamhet, som Sverige har en lång och värdefull tradition av.

Detta är den största förändringen av svensk säkerhetspolitik på 200 år, och det är inte folkets vilja regeringen företräder. Det är militarismens och vapenindustrins.

Vi uppmanar ihärdigt regering och riksdag att skjuta upp detta ödesdigra avtalsbeslut. Låt åtminstone svenska folket medverka genom en bred folkbildningskampanj om vår säkerhetspolitik.

Att godkänna avtalet i nuläget är ett svek mot Sveriges nuvarande och framtida befolkning, mot vår omvärld, mot freden och inte minst mot demokratin. Vi vill uppmana alla att protestera mot värdlandsavtalet och alla politiker att besinna sig.

PRENUMERERA PÅ ETC HELG

Den här artikeln kommer från veckans ETC Helg.
Vill du prenumerera för under 16 kronor numret?
Här kan du teckna en prenumeration.