Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Inget barn ska mördas av en olämplig förälder

Bild: Sinica Kover/Shutterstock

Dagens ETC.

Runt om i Sverige tvingas barn till umgänge med föräldrar de är rädda för och som riskerar att skada dem. Så här kan vi inte ha det. Lagarna måste förändras så att varje barn får växa upp i trygghet, skriver Åsa Lindhagen (MP).

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

I dagarna hittades en liten pojke, åtta år gammal, död hemma i sin pappas lägenhet i Luleå. Pappan är på sannolika skäl misstänkt för mord. Föräldrarna hade tidigare haft en vårdnadstvist där mamman fick ensam vårdnad om sonen, medan pappan fick rätt till umgänge. 

Domstolen som dömde till ensam vårdnad konstaterade att pappan hade en bristande förmåga att sätta sonens behov framför sin konflikt med mamman. Ändå fick han umgängesrätt. Nu är pojken död och det är uppenbart att samhället har misslyckats med att skydda honom.

Det djupt tragiska fallet med den lilla åttaåringen är tyvärr ingen isolerad händelse. Varje dag tvingas barn i Sverige iväg till sina våldsamma pappor eftersom samhället bestämt att de ska ha umgänge. En del av dessa barn lever med hemlig identitet eller befinner sig på skydd­ade boenden, men ska ändå träffa sin pappa. 

Kvinnojourer och socialarbetare larmar om att dessa barn far mycket illa. Samtidigt vågar många kvinnor inte hålla kvar sina barn hos sig och skydda dem från den andra föräldern av rädsla för att de ska anses sabotera umgänget och förlora vårdnaden. 

Den starka föräldrarätten i Sverige innebär att föräldrars rätt att få träffa sina barn sätts före barns rätt till trygghet och skydd. Detta måste förändras! Barnets bästa måste börja sättas i främsta rummet. 

Som jämställdhetsminister gav jag Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att göra en genomgång av domar i vårdnadstvister. Deras rapport kom i våras och visar att i två tredjedelar av domarna förekommer uppgifter om våld, men våldets negativa konsekvenser berörs sällan i domarna. Domstolarna fokuserar mer på samarbetssvårigheter än på våldet eller omformulerar våldet till samarbetssvårigheter. Detta är mycket allvarligt. Våldet måste börja synliggöras och få betydelse när barnets bästa bedöms i vårdnads- och umgängesmål.

 Under Miljöpartiets tid i regering tillsattes en statlig utredning som tittar på umgänge i fall där det förekommer våld. De presenterar sitt betänkande inom kort och det blir oerhört viktigt att följa vilka förslag de lägger fram. Det behövs modiga förslag som på riktigt gör skillnad för barn. 

Vi måste göra allt från samhällets sida för att inget barn ska skadas eller till med mördas av en farlig förälder. Här behöver inte minst regeringen agera och visa att de tar barns rättigheter på allvar. Därför vill jag lyfta fyra viktiga reformer regeringen behöver få på plats för att stärka skyddet för barn:

Ta bort allt umgänge när barn befinner sig på skyddat boende. Barn ska inte behöva träffa en våldsutövande pappa de precis har flytt ifrån.

Gör det mycket tydligare i lagstiftningen när umgänge inte ska ske. Utgångspunkten måste vara att barnrätten väger tyngre än föräldrarätten.

Öka domstolarnas kompetens om mäns våld mot kvinnor och kopplingen till frågor som rör vårdnad och umgänge. Det behövs utbildningsinsatser för att minska risken att barn far illa.

Ge barn egna juridiska ombud i vårdnadsmål som kan tillvarata barnets intressen.

Inget barn ska behöva gråta av ångest inför umgänge med en förälder de är rädda för. Inget barn ska utsättas för våld. Inget barn ska mördas av sin förälder. Alla barn har rätt att få växa upp i trygghet. Ska vi lyckas med det krävs förändring nu.