Debatt. .

2021-02-19 02:00
”Låt oss producera timmer på ett vettigt sätt – det bör också kunna ge fler jobb”, skriver debattören. Bild: Janerik Henriksson/TT
”Låt oss producera timmer på ett vettigt sätt – det bör också kunna ge fler jobb”, skriver debattören.
Puffetikett
Dagens ETC

Ingen vinner på skogsbruket – förutom de stora företagen

Ja, självklart ska Sverige ha skogsbruk. Men just nu är det mest ett missbruk. Facket GS borde vara öppet för de nya modeller som nu prövas.

Jag har så länge jag minns varit en del av miljörörelsen i vid mening och på äldre dar blivit skogsägare. Jag är glad att förbundsordförande Per-Olof Sjöö i GS ser och påtalar allvaret med klimathotet och behovet av en rättvis omställning. Det är oerhört viktigt att miljörörelse och arbetarrörelse inte kommer på kollisionskurs utan bygger en allians för att rädda jorden och vår existens.

Som skogsägare vill jag inte stänga ner det svenska skogsbruket, inte som miljöaktivist heller. Men jag vill förändra det. Vi lever ju inte bara mitt i en klimatkris utan också i en kris för den biologiska mångfalden. Maskorna i livets väv blir allt fler och allt större.

Per-Olof Sjöö har alldeles rätt i att det är bättre att bygga hus av trä än av betong. Virket från våra skogar ska ju användas till sådant som består under lång tid. Men idag är det bara cirkaa 20 procent som används på det sättet. Resten blir pappersmassa, bränsle och så vidare. Dessa proportioner måste förändras genom ett förändrat skogsbruk.

Kalhyggesskogsbruket/trakthyggesskogsbruket som gör att vårt skogslandskap allt mer ut som om kriget dragit fram håller inte. Och nere i marken har kriget dragit fram. Det biologiska livet förstörs för många, många år framåt. Koldioxidutsläppen från hyggena är stora och det tar cirka 30 år innan den nyplanterade skogen kompenserar för det som huggits ner. Den tiden har vi inte.

Som skogsägare är det inte lätt att vara på tvärs med den förhärskande modellen. Och det underlättar inte att vara kvinna i möten med dryga virkesuppköpare som vet bäst. Men det finns också bland skogsägare ett spirande intresse för ett annat skogsbruk. Vi står i kö för att lära oss mer. Naturnära, hyggesfritt, Lybeckmodellen – kärt barn har många namn. Ett skogsbruk där det finns en blandning av trädslag i olika åldrar och där man plockhugger de träd som fått växa sig stora. Där träden står kvar längre och binder kol. Massaved är inget som är lönsamt för skogsägaren och inte ger det så många arbetstillfällen för skogsarbetare heller.

Låt oss producera timmer som används på ett vettigt sätt – det bör också kunna ge fler jobb. Samtidigt måste mycket mer skog avsättas för att få vara i fred och skogsägaren få rimlig kompensation för det. Statliga Sveaskog måste omgående få nya ägardirektiv och gå i spetsen.

De enda som tjänar på dagens bruk och missbruk av skogen är de stora bolagen – inte små skogsägare, inte arbetare i skogsindustrin och framför allt inte naturen och klimatet. 

Marita Pahlen 
Ägare av 40 ha skog i Västergötland