Debatt. .

2017-12-22 04:00
Bara vapenproducenter och vapenexportörer tjänar på den rådande säkerhetsfilosofin, skriver dagens debattör. BILD Magnus Hjalmarson Neideman/TT
Bara vapenproducenter och vapenexportörer tjänar på den rådande säkerhetsfilosofin, skriver dagens debattör.

I julens anda – skriv under och stoppa vapenexporten

Julen är strax här. Även de som inte går i kyrkan kommer- att möta berättelsen om Jesusbarnet som föds i stallet i Betlehem i den första julnatten, då änglarna sjöng om fred på jorden. Den mörka bakgrunden är det påbud om skattskrivning som utgått från kejsaren i Rom. Samma mörker blev snart till den livsfara som barnet utsätts för från kejsarens lokale lakej Herodes och som tvingar familjen med barnet att fly till Egypten. Så möttes från första stund de två diametralt motsatta visionerna om hur fred och frihet blir till, imperiets våldsmakt och den profeternas ickevåldsdröm som änglasången griper tillbaka på. Och barnet skulle bli trogen den drömmen om fred genom ickevåld, vilket 33 år senare skulle kosta honom livet genom korsfästelse. Återigen är det -imperiet som agerar och avrättar den som hotar dess makt.

 

De senaste decenniernas nytestamentliga bibelforskning är tämligen överens om att det romerska imperiets förtryckar- och utsugningsmekanismer spelar en avgörande roll för den begynnande rörelsen kring Jesus från Nasaret. Jesus predikade Guds rike som imperiets motpol, som ett rike av annat slag där fred inte vanns med vapen utan med kärlek. Olika syn på makt möttes, och imperiemakten försökte utrota drömmen om fred genom ickevåld genom att korsfästa dess symbolgestalt. Men imperiet föll och avlöstes av andra imperier som också fallit eller kommer att falla. Drömmen lever dock kvar och tar ständigt ny gestalt i nya situationer. Som globalt i fredspriset till kärnvapennedrustningskampanjen ICAN. Som lokalt i alla folkrörelse-initiativ till fredliga kontakter österut för att skapa fred, säkerhet och trygghet.

Under den gångna veckan fick vi rapporter om att vapenförsäljningen ökat under det gångna året. USA fungerar draglok och världens länder följer efter. Logiken är fortfarande den-samma som den som det romerska imperiet tillämpade. Trygghet och säkerhet ska skapas genom upprustning. Men blir vår värld verkligen en tryggare plats? Om antalet vapen skulle garantera tryggheten så skulle aldrig vår värld ha varit tryggare än i dag. Särskilt tryggt skulle det vara på Koreahalvön! Men givetvis är -sanningen den omvända. Bara vapenproducenter och vapen-exportörer tjänar på den rådande säkerhetsfilosofin. Freden minst av allt!

 

Man skulle nästan kunna misstänka att det främst finns ekonomiska intressen bakom de ständiga upptrappningarna i tonläge, hotbilder och upprustningsinitiativ. Och värst av allt är den mentala imperialism som gör att ländernas befolkningar programmeras att följa den enkla -tankegången: ingen fred utan säkerhet, ingen säkerhet utan vapenmakt. Det gäller att möta sin fiende upp-rustad och inte avrustad, beväpnad och inte vapenlös. Men historien har visat att denna metod att vinna fred och trygghet är verkningslös!

Det skulle behövas en mental omvändelse i julens ursprungliga anda, långt från kommersialismens famntag till döds. Det till synes utlämnade och maktlösa barnet i krubban i Betlehem den första julnatten talat om fred på jorden på ett annat sätt än imperiets. Det handlar om en fred inifrån och ut mot alla våra relationer. Det handlar om en makt av annat slag, makten och modet att möta livet obeväpnat och vapenlöst.

 

Inget land har officiellt proklamerat sig som en fredsbyggande nation med satsning på allt som förebygger våldsamma konflikter som Sverige enligt uttalandena i samband med inträdet i FN:s säkerhetsråd i januari 2017. För att det ska bli trovärdigt borde vi lyssna till rösten från den första julnatten: Skriv under och lägg av! Skriv under konventionen om förbud mot kärnvapen! Vi vet alla att detta skulle vara i enlighet med en sedan decennier intagen politisk hållning. Och lägg av med den  – för en fredsälskande nation – kontraproduktiva vapenexporten som bara underblåser konflikter och gör dem våldsamma och dödsbringande. Dessutom bär vapenexporten på en lång rad följdfenomen som ett -demokratiskt samhälle skulle göra allt för att undvika: hemlighetsmakerie, skenhelighet och korruption. -Demokrati hör samman med öppen-het och mod att både lägga alla kort på bordet och utsätta sig för den folkets vilja som kan uppstå efter välgrundade ställningstaganden.

Nu väljer Sverige att söka beskydd- hos det stora imperiet i väster. Därmed ansluter vi oss till den imperiernas våldsfilosofi som alltid i -historien burit på den egna undergången.

Så i stället: Tänk om! Skriv på! Lägg av!

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från Dagens ETC utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom Dagens ETC direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter

KG Hammar 
Ärkebiskop emeritus