Hoppa till innehållet

Stockholm

Debatt: Hur tänker du, Lotta Edholm?

Bild: Pontus Lundahl/TT & Linnea Tammerås

Dagens ETC.

Brister i barnsäkerheten, smutsiga lokaler och avsaknad av utbildad personal. Det är verkligheten på några av de privata förskolor som verkar i Stockholm. Men att barn far illa hindrar inte ägarna att plocka ut miljonvinster.

Tillsynen av de privata förskolorna ska nu stärkas i Stockholm, men hade vi bara haft en skolminister med lite mer råg i ryggen hade de privata förskolebolagen stoppats för länge sedan, skriver Vänsterpartiet.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Utvecklingen i Stockholm stads förskolor går i en positiv riktning. Men det finns märkbara skillnader mellan privat och kommunalt. Årets förskolerapport visar bland annat att kommunen generellt har fler förskollärare och fler medarbetare per barn än de privata. 

Det här är ingen slump, utan beror på att utbildad personal är dyrare och därför något som aktiebolagen sparar in på för att kunna göra större vinstuttag. 

Pengar som ska gå till barnens bästa plockar aktieägarna ner i egen ficka eller lägger på att expandera sina vinstfabriker. 


Kommunens granskning av de privata förskolorna visar dessutom att cirka 20 procent av de förskolor som haft tillsyn under förra året brister i det förebyggande barnsäkerhetsarbetet. Det är alltså en av fem förskolor där barns säkerhet inte tas på allvar. Det är anmärkningsvärt. 

Jag är helt övertygad om att personalen inom förskolan, oavsett om man jobbar inom kommunal eller privat verksamhet, gör sitt yttersta för att barnen ska få den utbildning de har rätt till, i en trygg miljö. Men de behöver fler kollegor och bättre arbetsvillkor. Tyvärr dräneras skolsystemet idag på resurser som borde användas till just detta. 


Det är inte småmynt det handlar om utan resurser i miljardklassen som försvinner i aktieutdelningar och expansion istället för att användas till barn och personal. 

Det finns exempel på förskolebolag som har 30 procent vinstmarginal. Som jämförelse brukar många företagare jubla vid en vinstmarginal på fem-tio procent. 

Den här utvecklingen är naturligtvis inte unik för Stockholm, friskoleägare gläds åt extremt höga vinstmarginaler i kommuner över hela landet.


Som ansvarig för förskolan i Stockholm är det frustrerande att de pengar vi lägger på stadens omkring 50 000 förskolebarn också försvinner ner i förskolebolagens fickor. Friskolorna får samma skolpeng som kommunens förskolor men de sparar in på utbildad personal, lokaler och material för att kunna plocka ut vinst till ägarna. Pengar som oavkortat borde gå till barnen.

Att svängdörrarna mellan en del politiker och näringslivet står vidöppna är ingen nyhet. Vi har en skolminister som suttit i styrelsen för den kritiserade Tellusgruppen och själv gjort vinst på det här systemet. 

Nu vill skolminister Lotta Edholm (L)  ändra skolpengens utformning och tillsätter en utredning om skolans finansiering. Det är positivt att detta görs men det är under all kritik att regeringen helt exkluderar förskolan från utredningen, som om samma överetablering, överkompensering och vinstmaximering från privata aktörer inte förekom här. 

Det som behövs är egentligen inte heller fler utredningar utan att helt förbjuda aktiebolagen och vinstintresset från att verka i skolan och förskolan. Det finns egentligen alla möjligheter för skolminister Lotta Edholm att göra detta. Men den viljan saknas. 


I Stockholm stad gör vi vad vi kan för att få bort oseriösa aktörer från förskolan. I budgeten för 2024 lägger vi cirka sex miljoner kronor på att skärpa tillsynen av de privata aktörerna. Det här är pengar som vi egentligen hade velat lägga på den vanliga verksamheten i förskolan men vi ser att kontrollen behöver utökas och att fler oanmälda tillsynsbesök behöver göras. De bolag som sätter barns säkerhet på spel för att tjäna lite extra pengar ska helt enkelt inte få fortsätta driva förskola.

En bra förskola är en viktig nyckel till att alla barn ska få bra förutsättningar att utvecklas i sin egen takt, och klara skolan senare i livet. Men då måste våra skattepengar gå till just barnen och personalen, inte till aktiebolagen. 

Ämnen i artikeln

00:00 / 00:00