Debatt. .

2019-07-30 08:20
”Det är inte rimligt att handläggare som inte har någon medicinsk bakgrund, eller att försäkringsmedicinska läkare som aldrig träffar patienten bestämmer ödet för sjuka människor”, skriver debattören. Bild: Shutterstock
”Det är inte rimligt att handläggare som inte har någon medicinsk bakgrund, eller att försäkringsmedicinska läkare som aldrig träffar patienten bestämmer ödet för sjuka människor”, skriver debattören.
Puffetikett
Dagens ETC

Hur länge ska F-kassan få köra sjuka människor i botten? 

Självklart ska det finnas krav och regler för rätt till sjukpenning. Men det har för länge sedan slutat att handla om lagar och regler. Istället handlar det bara om regeringens mål – på bekostnad av människors liv. Det skriver debattören Jacqueline Monteiro.

Funderar du på att sjukskriva dig och lider av en diffus sjukdom som saknar tydliga kliniska undersökningsfynd? Tyvärr får du vara beredd på att kämpa i motvind. Oavsett hur många läkare och specialister som intygar din arbetsoförmåga, kommer Försäkringskassan att finna saker i intygen som enligt dem inte är logiska.

Du kanske precis har påbörjat en rehabiliteringsplan, medicinsk utredning eller behandling med sjukvården och du kan till och med ha Försäkringskassan med dig i planeringen. Helt plötsligt stoppas allt av myndigheten och någon logisk förklaring till varför kommer du tyvärr inte att få. Kampen om överlevnad börjar och din hjärna börjar febrilt leta fram lösningar för att inte riskera att hamna i skulder eller till och med bli hemlös. Du inser rätt snart att hälsan inte kan prioriteras. 

Att det ska finnas krav och regler för att få rätt till sjukpenning eller sjukersättning är en självklarhet. Men det har för länge sedan slutat handla om lagar, regler och krav. Istället handlar det om att i minsta detalj syna läkarintyg och bortse från all logik för att regeringens mål ska uppnås – detta på bekostnad av människors liv.  

Inspektionen för socialförsäkringen kom ut med en rapport där det visade sig att förenklade läkarintyg ledde till fler sjukfall. Syftet med de förenklade läkarintygen var att göra det lättare att bedöma intyg gällande patienter med psykisk sjukdom eller andra diffusa sjukdomar som saknar tydliga kliniska undersökningsfynd. 


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Förenklade läkarintyg kommer inte att lösa problemet, det är läkarnas status som behöver höjas inom Försäkringskassan. I dag räcker det att en försäkringsmedicinsk läkare som inte har träffat patienten skriver att det inte finns någon tydlig ­eller logisk koppling mellan diagnos och symtom för att motivera ett avslag. 

Försäkringskassan skyller ofta, i sina svar på debattartiklar, på att det saknas beskrivningar av arbets­oförmågan eller att det saknas undersökningsfynd i intygen, när de i själva verket vet att det ofta handlar om sjukdomar som är av den karaktär att det saknas tydliga undersökningsfynd.

Försäkringskassans hantering är destruktiv för alla inblandade. Myndigheten bidrar till att sjuka människor kommer längre bort från arbetsmarknaden eftersom de behöver stånga sig blodiga för sina rättigheter – som i sin tur leder till att de försämras i sin sjukdom.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har tillsatt en ny generaldirektör som ska få upp medborgarnas förtroende för myndigheten. För de sjuka betyder det ingenting om det kommer att fortsätta i samma spår och där godtycklighet färgar avslagen. Regeringen behöver se till att höja läkarnas status inom Försäkringskassan. Det är inte rimligt att handläggare som inte har någon medicinsk bakgrund, eller att försäkringsmedicinska läkare som aldrig träffar patienten bestämmer ödet för sjuka människor. Detta sker trots att ett flertal läkare, vårdpersonal och specialister beskriver arbetsoförmågan och där myndigheten motiverar avslagen med ”det finns ingen tydlig koppling mellan diagnos och symtom”. 

Frågan som behöver ställas till både Försäkringskassan och regeringen:

Hur ska människor med diffusa sjukdomar bevisa sin arbetsoförmåga när läkare och specialisters bedömningar inte betyder något?