Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Hög tid att skydda visselblåsare i EU

Bild: Foto: Fredrik Sandberg / TT

Dagens ETC

Idag sker de sista förhandlingarna om EU:s kommande skydd för visselblåsare. Vi har en unik chans att stärka skyddet för de modiga personer som står upp för allmänintresset, skriver företrädare för Miljöpartiet.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

I en modern demokrati måste medborgare som står upp mot orättvisor skyddas. Alltför länge har de som larmat skattefusk, massövervakning och andra oegentligheter inom EU riskerat att utsättas för hot och repressalier. Vi kan inte ha en situation där visselblåsare jagas som läckor istället för att hyllas som källor.

Idag sker de sista förhandlingarna om EU:s kommande skydd för visselblåsare. Vi har en unik chans att stärka skyddet för de modiga personer som står upp för allmänintresset. Miljöpartiet har i flera år arbetat för ett lagstadgat skydd för visselblåsare inom hela EU. Idag hoppas vi på en överenskommelse som gör det lättare för fler att våga larma. Det finns alltför många exempel på visselblåsare som råkat riktigt illa ut som agerat för allmänintresset.

Men flera viktiga frågor är fortfarande olösta. Både fack- och journalistförbund runt om i Europa är oroliga över utvecklingen i förhandlingarna. Journalistförbundet larmade nyligen i en artikel i Journalisten om att skyddet i Sverige riskerar att urholkas med nuvarande förslag. Samtidigt skrev flera kända visselblåsare ett brev till EU-kommissionen, EU-parlamentet och ministerrådet för att vädja om bättre skydd med fria rapporteringskanaler och bättre stöd till personer som larmar.  

En av de avgörande frågorna nu är just frågan om rapporteringskanaler. Vi vill att visselblåsare ska ha rätt att rapportera externt om det är nödvändigt. I Sverige kan en idag göra detta inom offentlig sektor genom meddelarskyddet, men inom privat sektor måste interna riktlinjer följas först. Men i EU lagstiftar vi inte bara för Sverige, utan för 500 miljoner medborgare. Vi vill se ett skydd som kan stärka demokratin och minska korruptionen i hela EU. Detta är speciellt viktigt i en tid när den fria pressen och demokratin är hotad i delar av Europa.

Visselblåsning har visat sig vara en viktig funktion för att rapportera oegentligheter och främja ett samhälle som präglas av öppenhet. Idag försvinner mellan 5,8 -9,6 miljarder euro varje år inom offentlig upphandling som istället skulle ha kunnat gynna den gemensamma välfärden.

Därför hoppas vi att dagens förhandlingar resulterar i ett visselblåsarskydd med:

1. Fria rapporteringskanaler

Visselblåsaren ska själv ha rätt att avgöra om det är lämpligt att rapportera internt, till berörd myndighet, eller en extern aktör. Visselblåsare ska självklart kunna larma till och söka råd av facket.

2. Anonymitetsskydd

Rätt att larma anonymt och omfattas av skydd ifall identiteten senare röjs.

3. Skydd mot repressalier och omvänd bevisbörda

Visselblåsare ska inte riskera hot och förföljelse.Om en arbetstagare tillhandahållit rimliga skäl att tro att de utsatts för repressalier ska en omvänd bevisbörda tillämpas. Det är arbetsgivaren som behöver bevisa att eventuella negativa konsekvenser som drabbat arbetstagaren efter ett avslöjande gjordes på välmotiverade grunder.

4. Att den rättsliga grunden också innefattar arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Förslaget omfattar bland annat att rapportera om skattebrott, miljöbrott och korruption. Vi i gröna gruppen tycker att direktivet även ska omfatta en rätt att rapportera om arbetsmiljö och hälsorelaterade problem.

5. Att även medhjälpare till rapportering skyddas, så som fackliga representanter eller kollegor

Vi hoppas att dagens förhandlingar resulterar i ett skydd som kommer värna visselblåsare som en viktig del av ett öppet och demokratiskt samhälle. Ett samhälle där det är de som begår brott som straffas, inte de som avslöjar dem.