Debatt. .

2020-05-20 09:08
Foto: Björn Larsson Rosvall /TT
Puffetikett
Dagens ETC

Gör EU vilt igen!

Idag presenterar EU-kommissionen en strategi för biologisk mångfald. Det är dags att göra EU vilt igen, skriver Miljöpartiets EU-parlamentariker Pär Holmgren och riksdagsledamoten Rebecka le Moine.

Många politiker i vår tid blickar bakåt. De vill tillbaka till en tid när feminismen inte fanns, där minoriteter inte ställde krav på mänskliga rättigheter och där miljöaktivister som Greta var marginella fenomen. Den amerikanska presidenten Donald Trump nostalgiska valspråk “Make America Great Again” är det kanske tydligaste exemplet på denna bakåtblickande och reaktionära politiska strömning. 

Dessa politiker har fel om nästan allt. Det finns dock ett område där de har rätt i att det faktiskt var bättre förr: den biologiska mångfalden.  Den biologiska mångfalden minskar i allt snabbare takt. Djur och växter hotas av föroreningar, bekämpningsmedel, skogsskövling, utfiskning och klimatförändringar. Vi är inne i vad forskarna kallar den sjätte massutrotningen av arter. Tre fjärdedelar av alla arter på jorden riskerar att försvinna under de närmaste århundradena.  I en FN-rapport som publicerades 2019 varnade forskare för att en miljon av totalt beräknade åtta miljoner arter hotas av utrotning, många inom några årtionden.

I EU är situationen lika allvarlig. Nog är det många av oss äldre och medelålders som noterat att det är betydligt färre insekter som nu fastnar på vindrutan i bilen mot hur det var för några årtionden sen. Det är inte bara vi som minns fel – insekterna minskar i en alarmerande fart. Därför var ett av Miljöpartiets viktigaste vallöften att något måste göras nu. 

För att möta denna utveckling presenterar idag EU-kommissionen en strategi för biologisk mångfald. Strategin, som är EU:s bidrag till FN:s kommande konvention om biologisk mångfald, är ambitiös. Vi gröna har fått igenom de flesta av våra viktigaste krav. Detta visar tydligt vad som händer när vi gröna får en vågmästarposition i EU-parlamentet – kommissionen har inget val än att gå oss till mötes i avgörande frågor. 


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Miljöpartiet och den gröna gruppen har krävt att EU ska följa de mål som ställts inför FN:s toppmöte om biologisk mångfald.  Det innebär att minst 30 procent av EU:s natur ska skyddas och det kravet är nu efter hårt jobb en del av kommissionens förslag. 

Dessutom ska en tredjedel av områdena vara strikt skyddade och 30 procent av redan skadad natur ska återställas. Ett annat mycket viktigt grönt förslag som EU-kommissionen nu gått med på, är att en målsättning på 25 procent ekologiskt jordbruk i EU till 2030 och minskad användning av kemiska växtskyddsmedel med 50 procent. Därtill ska tre miljarder träd planteras och 25 000 km floder och flodslätter återställas. 

Detta är ett mycket viktiga steg mot det som av miljörörelsen kallas för “rewilding” – att återställa naturen. EU måste låta vilda djur, växter och natur få andrum om den biologiska mångfalden ska återhämta sig. Detta är inte bara bra för djur och växter. Ny forskning visar att stress minskar när människor befinner sig i orörd natur samtidigt som produktivitet och uppfinningsrikedom ökar. I ett EU med mer orörd natur kan fler ägna sig åt friluftsliv och få mer balans i livet. 

Vi är miljöpartister. Men frågan om biologisk mångfald går utöver partifärg.  Det behövs ofta bara en promenad ut i naturen för att människor som i vanliga fall knappast är miljöaktivister börjar låta som Per Gahrton. I denna polariserade tid kan kanske kampen för att återställa naturen bli vårt gemensamma projekt. Det är dags att göra EU vilt igen.