Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Göteborgs natur offras för att bilister ska slippa klimatångest

Bild: Volvo cars och TT

Dagens ETC

Det tidigare gröna kulturlandskapet Hisingen är snart ett minne blott. Biologiskt mångfald förlorar till fördel för näringslivet.

Samtidigt ser debattörerna Anna Pielach och Emmelie Falk hur medborgarna stängs ute när storföretag och politikerna gör upp.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Ingen har missat att Volvo Cars har fått grönt ljus att etablera en ny batterifabrik tillsammans med Northvolt. Planeringsprocessen har präglats av en tajt tidsplan som har lett till att utredningar och inventeringar är bristfälliga på flera plan. Dessa kommer inte kompletteras förrän sommaren 2022. Samråds- och granskningsskedet, där allmänheten får tycka till, är trots det avslutat. Därmed försvinner möjligheten att granska och yttra sig på det slutgiltiga resultatet och den demokratiska processen påverkas. Nu är det byggnadsnämnden som avgör.

Som på många andra håll i landet ställs den biologiska mångfalden på Volvo Torslanda mot klimatomställning i jakten på det fossilfria. I området finns flera naturvärden: 39 olika naturvärdes­objekt med både påtagliga och höga naturvärden samt minst tio skyddade djur- och växtarter. Olika typer av kompensationsåtgärder har planerats. Det inkluderar flytt av arter, fågelholkar och nya våtmarker. Dock kommer permanent skada att ske på miljön i stadens missriktade syfte att rädda klimatet.

Det råder ingen tvekan om att omställningen mot eldrivna fordon är en viktig del i Göteborg stads arbete mot hållbarhet. Vi på Naturskyddsföreningen är inte emot själva verksamheten och dess bidrag till en grön stad samt nya jobb. Men att hoppa över nödvändiga steg

i detaljplaneprocessen och bebygga ett av de få stora sammanhängande grönområden som finns kvar, är inte vägen framåt.

Det är inte första gången Volvo Cars har satt sig över rådande miljömål. Redan år 2006 slog mark- och miljödomstolen fast att kvaliteten på verksamhetens industrivatten inte var tillräckligt utrett. Vattnet, med dess höga halter svårnedbrytbara ämnen, renades då ofrivilligt av staden på bekostnad av oss skattebetalare. Efter år av tvister infördes krav på årliga mätningar med syfte att upprätthålla en viss standard, men staden har sedan dess lagt locket på. Trots åtgärderna har bland annat PFAS, ett farligt och giftigt ämne, hittats i mark- och grundvatten från planområdet. Det börjar bli tydligt att Volvo Cars inte behandlas som andra industrier, varken då eller nu.

”Uppföljning av Göteborgs lokala miljömål 2019” sammanfattar att inga uppställda mål kommer uppnås inom tidsramen. Sam­tidigt uppger miljö- och klimat­minister Annika Strandhäll på en pressträff inför FN:s miljömötet Stockholm+50 till DN att regeringen ”känner stolthet över den roll som Sverige har spelat” och att landet ”ses som ett föregångsland på det här området”. Det är alltså i motsats till vad vetenskapen visar. Likaså vill Göteborgs stad visa en optimistisk framtid men ­förbiser viktiga miljömål för att nå den.

Om Göteborgs stad vill leva upp till sin roll som ledande inom hållbarhet kan man inte ställa den fossil­fria fordonsflottan och bevarande av biologisk mångfald mot varandra. Båda är viktiga även om en ny produkt är roligare än att värna om den man redan har. Vi önskar oss en banbrytande stad som vågar eftersträva välgenomtänkta lösningar för att hantera klimat- och biodiversitetskrisen parallellt.