Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Ge oss den digitala skyddsutrustning vi har rätt till!

Styrelsen för Inre Ringen Sverige.
Styrelsen för Inre Ringen Sverige.

ETC nyhetsmagasin.

Nu är det dags för ansvariga ministrar och tjänstemän att se till att personer med funktionsnedsättningar har möjlighet att delta i samhället på lika – digitala – villkor. Det kräver styrelsen för Inre ringen Sverige.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC nyhetsmagasin som står för åsikten.

Alla har fattat nu hur illa det gick när pandemin drog igång för ett år sedan och skyddsutrustning fattades på de flesta ställen där den borde ha funnits. Vi som skriver denna text vill berätta om en annan skyddsutrustning som saknades och hur bristen på den – före och under pandemin – ökar utanförskap, ensamhet och psykisk ohälsa hos oss med intellektuell funktionsnedsättning, IF.

Vi talar om en digital skyddsutrustning. Den som fattades när våra dagliga verksamheter stängdes och inget digitalt alternativ kunde erbjudas. Den som fattades när det blev totalt besöksförbud på våra gruppboenden och vi plötsligt skulle träffa nära och kära genom en skärm. Den som fattades när många särskolor stängdes och varken elever eller pedagoger hade de kunskaper som behövdes för distansundervisning.

Men bristen på denna digitala utrustning har funnits långt innan någon hörde talas om covid-19. Pandemin har bara blottat hur illa det står till med digital delaktighet för personer med IF i alla åldrar. Det hade inte sett ut så här om vi hade setts som ”digitala medborgare” och inte som en grupp som måste skyddas från alla tänkbara hot på nätet. Vi ställs åt sidan av övriga samhället och det är ett pris vi inte vill betala!

Istället kräver vi svar på dessa frågor:

1. Undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och internet (SMFOI) har visat att personer som har gått i särskolan har störst risk att hamna i ett digitalt utanförskap. Men när vi frågade den ansvarige forskaren, Stefan Johansson, om vilka reaktioner han har fått från särskolan, fick vi detta svar: ”Vi blir ofta inbjudna av många olika aktörer för att berätta om undersökningens resultat, men dessa frågor kommer aldrig från särskolan. Vi har genom åren inte fått vara med på några seminarier, konferenser, utbildningar eller projekt där särskolan vill förstå problemet eller arbeta med hur de kan bli bättre.”

Så vi frågar utbildningsminister Anna Ekström: När bjuder du in författarna till rapporten?

2. Tack Post-och Telestyrelsen, PTS, för att ni gav pengar till SMFOI-undersökningen – men ni har misslyckats helt med att ta fram de digitala lösningarna som är en del av ert uppdrag! Trots att ni fick 136 miljoner förra året från regeringen just för att ”verka för att personer med funktionsnedsättning och särskilda behov har tillgång till it och elektroniska kommunikationstjänster som alla andra samt på likvärdiga villkor.” Ett riktigt sorgebarn är den uteblivna mejllösningen, som ska fungera för oss med IF och andra funktionsnedsättningar. Behovet har ni känt till sedan flera år tillbaka och ni gör ”förstudier” hit och undersökningar dit – men inget händer. Så kom pandemin och alla skulle zooma. Det lät kul. Tills många personer med IF upptäckte att inbjudan till Zoom-träffar måste skickas till en mejladress. Men ett anpassat mejlprogram finns inte!

Så vi frågar PTS generaldirektör Dan Sjöblom: När kommer mejlprogrammet som funkar för oss och andra grupper, som idag saknar tillgång till mejl på likvärdiga villkor?

3. Vår medlemsorganisation, Riksförbundet FUB, skrev till Anders Ygeman i juni förra året om behovet av en satsning på LSS-verksamheter som motsvarar regeringens pandemi-satsning inom äldrevården för att bryta de äldres isolering genom att ”underlätta för äldre att använda sig av olika digitala kommunikationsverktyg och tjänster.”

I sitt svar hänvisade Ygeman till pengar som PTS har fått för att finansiera tävlingar och projekt – men tävlingar och projekt räcker inte på långa vägar för att komma till rätta med det digitala utanförskapet som så många personer med IF lever med år efter år. Bristen på digital kompetens inom LSS bidrar starkt till detta!

Så vi frågar digitaliseringsminister Anders Ygeman: När kommer en riktad satsning på digital kompetens inom LSS-verksamheter?

Vi som ställer dessa frågor har alla en intellektuell funktionsnedsättning och vi vet att de är viktiga på riktigt. Nu hoppas vi att Anna Ekström, Anders Ygeman och Dan Sjöblom visar att de tycker det också!

Inre Ringen Sverige (inom Riksförbundet FUB) 

Ordförande Anna Hildingsson, Lidköping

Vice ordförande Markus Petersson, Helsingborg

Per-Åke Berglund, Söderhamn

Sandra Johansson, Karlskoga

Gunilla Karlsson, Falkenberg

Kristine Petersson, Kalmar

Elin Vesterlund, Sundsvall

Den här artikeln kommer från ETC nyhetsmagasin
Vill du prenumerera för under 16 kronor numret?
Här kan du teckna en prenumeration.