Debatt. .

2017-04-08 10:03
Göteborgs Hamn AB, Göteborgs Stad och regeringen leds alla av socialdemokrater som aspirerar på att ta klimathotet på allvar. Att tillåta satsningar på fossilgas går stick i stäv med den ambitionen.  Björn Larsson Rosvall/TT
Göteborgs Hamn AB, Göteborgs Stad och regeringen leds alla av socialdemokrater som aspirerar på att ta klimathotet på allvar. Att tillåta satsningar på fossilgas går stick i stäv med den ambitionen.

”Fossilfria landet” kan inte satsa på fossilgas

Att regeringen menar allvar med att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer är svårt att tro när det just nu planeras ett antal nya fossilgasanläggningar i Sverige.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

I helgen hålls socialdemokraternas partikongress. Ett av de teman som ska behandlas är ”Världens första fossilfria välfärdsland”. Samtidigt sker stora satsningar för ökad import av fossilgas. Detta understött av falska argument om att fossilgas är bättre för klimatet.

Idag, när ett starkt agerande för klimatet är viktigare än någonsin, är det mycket oansvarigt att satsa på ny infrastruktur för fossila bränslen. Ändå planeras flera svenska satsningar på LNG. LNG står för Liquid Natural Gas, det vill säga flytande naturgas. Gasblandningen, som till störst del består av metan, är ett fossilt bränsle och vi väljer därför att kalla det för fossilgas.

I Göteborgs hamn planeras bygget av en terminal för flytande fossilgas med argument om att det skulle vara ett klimatsmart alternativ.  Men i och med de stora metanutsläppen från fossilgas kan det, enligt bland annat FN:s klimatpanel IPCC och forskare vid Cornell University, ha en större klimatpåverkan än andra fossila bränslen.

Projektet i Göteborg kallas GO4LNG och vill göra det möjligt att sälja fossilgas dels som fartygsbränsle och dels till det svenska gasnätet. Göteborgs Hamn AB, Göteborgs Stad och regeringen leds alla av Socialdemokrater som aspirerar på att ta klimathotet på allvar. Att tillåta satsningar på fossilgas går stick i stäv med den ambitionen.

Enligt forskning från Cornelluniversitetet kan fossilgas ha minst lika hög, eller högre klimatpåverkan än kol och olja. Det blir tydligt när utsläpp av både koldioxid och metan räknas in. För även om koldioxidutsläppen är lägre vid förbränning av fossilgas sker stora utsläpp av metan genom hela hanteringskedjan. Metanutsläppen räknas sällan med i uppskattningar av fossilgasens klimatpåverkan, trots att metan är en växthusgas med mycket större klimateffekt än koldioxid. Vid beräkningar av metans klimatpåverkan används dessutom föråldrade siffror i stor utsträckning, och inte de senaste – högre – siffrorna från IPCC.

IPCC anger att metan har 86 gånger starkare klimatpåverkan än koldioxid ur ett 20-årsperspektiv, mer än tre gånger så stor påverkan som bland annat Naturvårdsverket räknar med. Enligt forskning från Cornell bör klimatpåverkan från metan mätas ur ett 20-årsperspektiv, istället för ett traditionellt hundraårsperspektiv. Detta eftersom metans klimatpåverkan är störst i början. Klimatförändringarna är akuta nu, där agerande under de kommande 20 åren är avgörande. Denna systematiska underskattning av klimatpåverkan från fossilgas är oacceptabel och måste rättas till.

Undersökningar visar att ingen ny infrastruktur för fossila bränslen kan byggas om vi ska hålla oss till under 1,5 graders global medeltemperaturhöjning. Ett mål som Sveriges regering under Stefan Löfven har lovat verka för.

Att regeringen menar allvar med att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer är svårt att tro när det just nu planeras ett antal nya fossilgasanläggningar i Sverige. Med klimatambitiösa ord och målsättningar, och efter ratificering av Parisavtalet, kan inte regeringen godkänna att Sverige går i en sådan här fossilgasfälla. Att ersätta ett fossilt bränsle med ett annat är inte att gå framåt. Vi kräver därför att Socialdemokraterna genom regeringen säger nej till koncessionsansökan, och att regeringen, Göteborgs Stad och Göteborgs Hamn ser till att lägga ner det klimatskadliga ogenomtänkta projektet.

Fossilgasfällan 
Andreas Jonsson, Jennie Nyberg, Annika Hagberg, Frida Björkroth, Fanny Sannerud