Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Folket måste resa sig för att rädda klimatet

Dagens ETC.

Den dåliga nyheten är att ­Sveriges politiker har kapitulerat inför fossilbränsleindustrins blockering mot att rädda klimatet. Den goda nyheten är att svenska folket kan resa sig och göra någonting åt vårt sätt att hantera klimatkrisen.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

En Sifo-undersökning i maj visade att 72 procent av väljarna ville ha en politik som leder till att Sverige uppnår klimatmålen. De flesta svenskar är dessutom beredda att lägga om sin livsstil för att göra det möjligt, vilket framgår av Naturvårdsverkets undersökning 2021 om svenska folkets uppfattning i klimatfrågorna. Den visar att hela 80 procent av svenskarna kan tänka sig att köra bil mer energisnålt, sänka elförbrukningen i hemmet och åka tåg istället för flyg. 70 procent kan tänka sig att köpa färre saker och semestra nära i stället för att flyga utomlands. 60 procent är positiva till att bland annat samåka mer, äta mindre kött och välja elbil. 

Ändå visar varken regering eller opposition ledarskap i klimatfråg­an. Men riksdagspolitikerna kan få betala dyrt för att hellre lyssna till fossilmakten än folkmakten. 

Forskning visar nämligen att bara en mycket liten grupp aktiva i ett land kan utlösa omfattande politiska förändringar. Professor Erica Chenoweth är statsvetare vid Harvarduniversitetet och har studerat hundratals politiska kampanjer i många länder, däribland Filipinerna 1986, Georgien 2003 liksom Sudan och Algeriet 2019. Chenoweths slutsats är att protester av bara 3,5 procent av befolkningen kan åstadkomma omfattande politiska förändringar. Sveriges folk kan således resa sig och tvinga fram en ny klimatpolitik. 

Under covidpandemin lyckades det svenska folket i samarbete med folkhälsomyndigheten hindra en förödande smittspridning – utan nedstängning av samhället och utan politikernas närmare inblandning. 2022 har vi en liknande situation där svenska folket åter behöver resa sig för att ta det ansvar politikerna undviker: att förhindra en klimat­katastrof.  

Tillsammans kan vi alla vara med och bidra till denna folkliga resning, var och en utifrån sina förutsättningar. Naturvårdsverkets undersökning ovan visar att svenska folket självt har många konkreta förslag hur det ska gå till. Här följer några andra:

Vi behöver ständigt ifrågasätta. Agerar politiker, företag och media i egna intressen eller för folkets bästa?  

Vårt land har 4,7 miljoner hushåll. Här är det vi som bestämmer hur vi lever, bor, äter och sorterar avfall. Vi kan dela våra idéer om att minska klimatavtrycket bland vänner och arbetskamrater.

Sociala medier är en utmärkt plattform att sätta press på makthavare liksom att sprida fakta och klimatsmarta tips.

3/4 av alla svenskar är medlemmar i någon ideell förening. I dessa eller inom miljö- och klimatrörelsen, fredsrörelsen, solidaritetsrörelsen och rättviserörelsen med flera kan vi göra skillnad. 

I alla politiska partier finns goda krafter som vill landets bästa. Kontakta även den riksdagsledamot som representerar din valkrets! 

Förväxla inte Sverige med värld­en; lär av klimatarbetet i andra länder och följ särskilt vad som nu händer på EU-nivå! 

Fokusera inte på problemen utan på möjligheterna!

Makten i vårt land ska inte ligga hos fossilbränsleindustrin. Den ska ligga hos svenska folket. Det står i Sveriges regeringsform. Därför behövs en folklig resning för klimatet nu!