Hoppa till innehållet

800 Dagar

Debatt: Flygbolagen försöker smita undan sitt klimatansvar

Bild: Bild: TT/Privat

Dagens ETC

”Grönmålning för att få oss att tro att vi kan fortsätta flyga ohämmat och att det kan ske på ett hållbart sätt.”
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Världens flygbolag försöker smita undan sitt ansvar att minska utsläppen. EU och Sverige måste säga nej till den så kallade CORSIA-strategin som allvarligt försvårar möjligheterna att klara Parisöverenskommelsen och rädda klimatet.

Flygbolagen försöker få Sverige och EU att välja den så kallade CORSIA-strategin (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). Enligt denna kan bolagen fortsätta öka sina utsläpp fram till 2021 och även därefter så länge de ”klimatkompenserar”.

Idén att rika västerlänningar kan fortsätta öka sina utsläpp genom att betala för åtgärder i någon annan del av världen är sedan länge ifrågasatt. Pengarna har ofta satsats på miljöskadliga vattenkraftsbyggen som skulle ha genomförts även utan bidrag och skogsplantager som tvingar bort fattiga människor från sina byar. I CORSIA finns inte ens någon överenskommelse om hur kompensationen ska beräknas. Det hela handlar alltså om gigantisk greenwash: grönmålning för att få oss att tro att vi kan fortsätta flyga ohämmat och att det kan ske på ett hållbart sätt.

Även om klimatkompensationen skulle fås att fungera perfekt så kommer den att behövas som komplement till minskade utsläpp. Enligt FN:s klimatpanel IPCC:s rapport från oktober 2018 framgår tydligt att för att klara målet om max 1,5 graders global uppvärmning behöver vi både minska utsläppen och hitta bra former för att återta koldioxid ur atmosfären, till exempel ökad skogsplantering.

Idag är det billigare att ta flyget än tåget i Europa, trots att en flygresa är mer än tio gånger värre för klimatet. En anledning är att flygresor helt slipper skatt på bränslet enligt en lag från 1950-talet. Sverige och andra länder försöker kompensera detta genom flygskatt på själva resan, men på sikt är det enda rimliga att alla världens flygbolag börjar betala koldioxidskatt enligt förorenaren-betalar-principen.

Problemet med CORSIA är att denna strategi helt bortser från gemensam reglering som skatt på flygbränsle, och används som ett argument för att slippa internationell lagstiftning. Flygbolag har redan meddelat att de kommer att stämma länder som anslutit sig till CORSIA och sedan vill införa andra tuffare regler. EU och Sverige skulle alltså bakbindas så att vi inte kan ta beslut som behövs fört att klara Parisavtalet och hejda en global klimatkatastrof.

CORSIA har tagits fram inom den internationella luftfartsorganisationen ICAO där 193 länder är med. Besluten om CORSIA-strategin ska slutgiltigt fastställas vid ICAO:s årsmöte nästa år. Inför det har alla länder nu chansen att ta ställning till strategin. Sverige samordnar sig med i EU i frågan.

Fram till 1 december har EU på sig att kommentera CORSIA-strategin. Om Sverige menar allvar med sina klimatmål måste vi försöka förmå EU att lägga in en reservation (”generic difference” på fackspråk) mot CORSIA.

Vi uppmanar alla svenska partier som tar den globala uppvärmningen på allvar att ta bladet från munnen och ifrågasätta denna falska klimatstrategi.

Ämnen i artikeln