Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Feministiskt initiativ är det klimatradikala valet i EU

Stina Svensson, Feministiskt initiativ.
Stina Svensson, Feministiskt initiativ.

Dagens ETC

Vänsterpartiet och Miljöpartiet tjafsar om vem som är bäst för klimatet. De är bägge bra, men tror man på klimatradikal politik måste man gå utanför riksdagspartierna och rösta för ekofeminism och stopp för BNP-tillväxt.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Klimatkrisen är det vår tids största utmaning. Feministiskt initiativ ser allvaret. Det har inte blivit nödläge nu - det har det varit i decennier, men politiken har inte reagerat. Nu måste vi göra det. För förstör vi livsbetingelserna på vår planet så spelar andra politiska frågor väldigt liten roll.

Mänskligheten har på kort tid, bara på 1900-talet, gått från att vara en del av naturen till att totalt dominera, exploatera och förstöra den. 1970 passerade världen ett jordklot i resursförbrukning, och vi ligger nu i snitt på 1,7 jordklot. Vi blir allt fler och vi konsumerar allt mer. Och vi i Sverige är bland de värsta. Vår ohållbara konsumtion förbrukar resurser som om vi hade fyra jordklot. Vi konsumerar bokstavligen sönder vår planet!

Både MP och V anser att de har den bästa klimatpolitiken, eller att de är de bästa på att leverera framgångar i EU-parlamentet. De har bägge bra klimatpolitik, och de andra partierna är inte ens med i den matchen. Jag har djup respekt för grönas kunnande och pragmatiska kompromissande, och socialisters visioner om ett nytt ekonomiskt system. Men de är inte radikala nog - för de tänker fortfarande tillväxt, de tänker fortfarande nationalstat, de tänker fortfarande kött och bil.

Som representant för FI så är jag stolt över att vi står för den klimatradikala och systemkritiska politik som nu förs fram av radikala klimataktivister på våra gator - ibland med civil olydnad som förståbar strategi. Jag applåderar dem.

För klimatfrågan handlar om så mycket mer än fossilfritt, cirkulär ekonomi eller grön tillväxt. Det måste också innehåll arbete mot ohållbar BNP-tillväxt, mot överkonsumtion och mot arbete för arbetets skull. FI har idag en politik som riksdagspartierna inte har - en genomgående arbetskritik och tillväxtkritik. Klimatet kräver inte livsstilsändringar, det kräver systemförändring!

Vi har inte råd att bli rikare än vad vi är. FI vill inte bara mäta andra saker än BNP, vi vill aktivt begränsa ytterligare BNP-tillväxt i Sverige och EU:s rikaste länder.
Vi ska inte arbeta mer, tvärtom mindre. FI har inga visioner om full sysselsättning eller att “skapa arbeten”. Vi ska inte bara gå ner i arbetstid, vi måste också börja titta på hur vi kan omfördela pengar direkt från ägarklassen till invånare utan att gå omvägen genom mer lönearbete.
Vi ska inte värna vår nation. Vi ska riva nationsgränser, vi ska fördela vårt välstånd jämnt över hela världen. Om de riktigt fattiga i världen ska konsumera mer så kommer vi i den rika delen av världen få konsumera mindre.

Ärligt talat - vill vi rädda klimatet så kostar det. Akta er för ord som “grön tillväxt”, “reallöneökningar”, eller “nationella utsläppsmål”. För bakom de rökridåerna döljer sig tyvärr en döende planet.

Fi:s EU-parlamentariker Soraya Post rankas konsekvent i olika miljöorganisationers undersökningar som en av de bästa svenska EU-parlamentarikerna för klimatet. Enligt WWF så har hon 100 procent rätt röster för miljön i parlamentet under mandatperioden. Detta trots att hon koncentrerat sin gärning till mänskliga rättigheter och arbete mot rasism.

Om jag blir vald till parlamentet så kommer jag verka för att EU ska:

* Ha gemensamma regler för EU-skatter för flyg, kött, koldioxid och finansiella transaktioner. Vi har inte tid att tjafsa om nationella suveränitet, vi behöver skatterna på plats direkt.

* Börja mäta konsumtionsbaserade utsläpp i all EU:s statistik. Klimatet skiter i var varan produceras.

* Nå netto noll i växthusgasutsläppen senast 2038. Men inte bara för EU. EU ska vara drivande i att de globala nettoutsläppen skall vara noll 2038.

* Erkänna Naturens rättigheter. Naturen är ett eget rättighetssubjekt, och lagstiftning kring ‘Ecocide’ och straff för artutrotning bör antas.

* Få stopp på tillväxtmål för EU:s rikare länder. Gärna tillväxt där det behövs, men inte i totalen. Det är orimligt att de rikaste ökar vår konsumtion.

Inget av de här fem målen räknar jag med att få med mig parlamentariker från MP och V på. Helt enkelt för att det inte är deras partiers politik. Men det är FI:s politik.

Feministiskt initiativ är inte samma parti som när vi bildades 2005. Ekofeminismen har slagit igenom i partiet på bred front, och vi anser nu att vi har Sveriges tydligaste och mest ambitiösa politik på klimatområdet. Inte bara kring klimatet, utan även kring frågor som resursförbrukning, miljögifter och artutrotning.

För ekofeminism handlar inte bara om jämlikhet mellan könen, utan att göra upp med dessa onaturliga tankar om att människa kan vara herre över naturen och exploatera den. Att vi ska konkurrera om resurser, bygga upp militärmakter och kriga, råna naturen på resurser och skita i att städa upp efter oss. Mänskligheten beter sig tölpaktigt.

Ett ekofeministiskt helhetstänk gör oss till omvårdande del av naturen, precis som den ser att alla människor över hela jordklotet har samma rättigheter, samma rätt till ett drägligt liv. Och samma rätt till överlevnad.

Vill du rösta klimatradikalt på söndag så röstar du rosa.