Debatt. .

2018-12-12 04:00
”Den nya generationens frustration kring dödläget i Västsaharafrågan kan undvikas och förhindras om deras rättigheter respekteras i enlighet med EU-domstolens av­görande”, skriver debattörerna Foto: Sidali Djarboub/TT/AP
”Den nya generationens frustration kring dödläget i Västsaharafrågan kan undvikas och förhindras om deras rättigheter respekteras i enlighet med EU-domstolens av­görande”, skriver debattörerna
Puffetikett
Dagens ETC

EU försöker runda sin egen domstol i Västsahara

Respektera EU-domstolens beslut att Västsahara inte är en del av Marocko, skriver organisationer från det svenska civilsamhället.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

EU-domstolen har vid två tillfällen under de senaste två åren lagt fast att det ockuperade Västsahara inte är en del av Marocko och att handelsavtal och fiskeavtal mellan EU och Marocko inte kan omfatta Västsahara.

Avtal är endast giltiga under två förutsättningar; att västsaharierna gynnas av avtalen och även samtycker till dessa.

EU-kommissionen har verkat för ett kringgående av domarna genom att underminera Polisario som västsahariernas folkrepresentation. Civilsamhällesorganisationer i det ockuperade landet har tillfrågats om de samtycker till EU:s fiskeavtal med Marocko – som nästan uteslutande rör Västsaharas fiskrika vatten. De påstås vara positiva. Men av 112 redovisade organisationer eller individer är 94 aldrig tillfrågade (enligt Western Sahara Resource Watch)och resten är bosättarorganisationer som styrs av ockupationsmakten Marocko. Den organisation som företräder det västsahariska folket i till exempel FN, befrielserörelsen Polisario, är inte tillfrågad att medverka. Inte heller de organisationer som är västsahariernas egna har blivit tillfrågade. 95 av det civila Västsaharas organisationer har skrivit till europaparlamentariker och protesterat.

Västsaharierna har sedan 1991 fört en fredlig kamp för sin självständighet och den folkomröstning som var huvudpunkten i det FN-medlade fredsavtalet. Hälften av västsaharierna bor i självförvaltade flyktingstäder i algeriska Sahara. Den andra hälften bor som andra klassens medborgare i sitt eget land. Ett mindre antal nomader bor i den tredjedel som kontrolleras av Polisario. Inflyttade marockaner gynnas med jobb, skattelättnader och social välfärd.

Den enväldige kungen av Marocko upprätthåller ockupationen med hjälp av Frankrike, stora militär- och polisstyrkor och militanta bosättare. Han går i spetsen för exploateringen av de västsahariska naturresurserna, fisk, fosfat, tomater, energi och sand.

Civilsamhällets organisationer i Sverige protesterar mot att EU ohederligt försöker kringgå gällande rätt och istället vill gynna spanska och franska kommersiella intressen. Det är en skymf mot hela det globala civilsamhället. Det västsahariska folkets kamp har varit av fredlig natur. Risken är dock stor att med EU:s agerande kommer västsahariernas tålamod att brista. Många västsahariska ungdomar anser att krig är enda lösningen. Den nya generationens frustration kring dödläget i Västsaharafrågan kan undvikas och förhindras om deras rättigheter respekteras i enlighet med EU-domstolens avgörande.

Jan Strömdahl, ordförande, Svenska Västsaharakommittén

Frida Dunger Johnsson, verksamhetsledare, Emmaus Stockholm

Kristin Ivarsson, föreningschef, Emmaus Björkå

Sonja Gardefjord, ordförande, Kommittén för Västsaharas Kvinnor

Elwali Amidane, Västsaharisk Gemenskap i Sverige

Anna Sundström, Olof Palmes Internationella Center