Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Erbjud gratis HPV-vaccination för pojkar upp till 18 år

Désirée Pethrus (KD).

Désirée Pethrus (KD).

Bild: KD / Shutterstock

Dagens ETC.

Med anledning av Gyncancerdagen den 25 mars vill vi Kristdemokrater i Region Stockholm återigen föra upp vaccination mot HPV-virus på tapeten.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

HPV är den vanligaste sexuellt överförda infektionen i Sverige och resten av världen. Alla kan drabbas, oavsett kön; i Sverige insjuknar varje år över 800 kvinnor och över 300 män av HPV-relaterad cancer.

Kristdemokraterna föreslår nu att Region Stockholm snarast genomför en catch-up-vaccination för de pojkar som inte fått vaccinet i femte klass.

Sedan hösten 2020 ingår vaccination mot HPV i det allmänna vaccinationsprogrammet för både pojkar och flickor. Det innebär att barn erbjuds att vaccinera sig kostnadsfritt i skolan när de går i femte klass.

Under vår ledning tog Vårdens kunskapsstyrningsnämnd under förra mandatperioden initiativ till den catch-up-vaccination för 76 000 unga kvinnor i Region Stockholm. Vaccinationen inleddes i augusti 2021 som ett led i att utrota livmoderhalscancer. 28 miljoner kronor avsattes för ändamålet. Nu vill vi att Regionen gör motsvarande satsning för pojkar.

HPV-infektioner kan kopplas till en rad cancerformer hos både kvinnor och män. Hos män rör det sig främst om cancer i svalg, penis och anus. HPV-vaccinet bör ges i ung ålder, eftersom det är som mest effektivt innan sexdebut.

Regionalt cancercentrum har erfarenhet av HPV-vaccination. De bör därför få i uppdrag att ta fram en plan för hur catch-up-vaccinationen för pojkar ska genomföras. Vaccinationen kan finansieras med RCC-medel, liksom andra liknande projekt har gjorts.

Nu vill vi att Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Talla Alkurdi (S) visar politisk vilja och agerar.

00:00 / 00:00