Hoppa till innehållet

ETC Växjö

Debatt: En socialdemokrati utan svar och riktning

ETC Växjö. När dåvarande majoriteten i Växjö i valrörelsen 2014 lanserade idén om 250 nya bostäder i befintligt kommunhus och byggandet av ett nytt stadshus uttryckte Åsa Karlsson Björkmarker (S) i Radio Kronoberg 8 september 2014: "Någon har haft lite otur när man satt och tänkte ut ett valutspel". Redan där, innan ens frågan tagits upp för prövning, så hade Socialdemokraterna bestämt sig.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten och inte ETC Växjö som står för åsikten.

Bakgrunden till idén var behovet av fler bostäder, ett utslitet kommunhus med enorma renoveringsbehov som skjutits upp under många år. I anslutning till denna idé fanns en dialog med Jernhusen kring befintligt resecentrum som ingen är, eller har varit, nöjd med. Tre huvudvärkar blev till en möjlighet att skarpt pröva frågan om ett sammanhållet stads- och stationshus och bygga 250 bostäder. Detta beslutades i kommunstyrelsen där socialdemokraterna sa nej.

Det kommunstyrelsen beslutade om, start av projektering, utgick från att pröva förutsättningarna för att omvandla nuvarande kommunhus till bostäder, inte att detaljprojektera en renovering av det samma. Uppdraget innebar även att ett förslag om nytt kommunhus skulle tas fram med höga miljökrav, effektiv användning av ytor, en modern arbetsplats och en attraktiv mötesplats. Uppdraget skulle redovisas utifrån en ekonomisk, arbetsmiljömässig och miljömässig lösning.

Trots att Socialdemokraterna röstade nej i kommunstyrelsen valde vi i Blågröna majoriteten att bjuda in (S) både i den arkitekttävling för att få fram ett förslag och sedan i en politisk styrgrupp som arbeta med underlagen för att få fram skarpa beslut. (S) har haft full insyn och möjlighet att påverka förslaget som nu skall behandlas av kommunfullmäktige.

Socialdemokraterna drivs av någon slags missuppfattning att kommunstyrelsens beslut skulle innefatta en omfattande kalkyl för renovering av befintligt kommunhus. Däremot har det givetvis gjorts en kostnadsbedömning av en oberoende konsult för att säkerställa att det görs en ekonomiskt ansvarsfull investering. Vår ståndpunkt är att antingen har man tillit till beslutsunderlag eller så har man det inte. Vi känner oss trygga med att fatta beslut i frågan och gå vidare med verkställandet, för vi har full tillit till underlaget och våra tjänstemäns bedömningar.

Blågröna Växjös förslag om nytt stads- och stationshus ser till helheten för Växjö kommun. Kombination bidrar till lösningen på flera av Växjö kommuns framtidsutmaningar, vilka varit kända i många år; ett otidsenligt kommunhus, brist på centrala bostäder, ett undermåligt resecentrum och en vilja att utveckla stationsområdet. Medan (S) helt frånser avgörande faktorer som kommunens framtida kompetensförsörjning, arbetsmiljöaspekterna och inte minst stadsutvecklingens betydelse för infrastrukturen.  De har valt att inte presentera någon riktning för Växjös stadsutveckling, kommunikationer eller som hållbar arbetsgivare. (S) saknar visioner för Växjös framtid inom avgörande områden.

En försvårande omständighet när det gäller att reda ut sin argumentation är, att de dessutom röstade ja när byggnadsnämnden fattade beslut om att omvandla nuvarande kommunhus till bostäder. Socialdemokraterna förefaller splittrade i frågan. Deras nuvarande ståndpunkt kan summeras till inget nytt stadshus och inget gammalt kommunhus. Att vara emot det nya stadshuset och samtidigt vilja omvandla befintligt till bostäder, utan att lägga fram något eget alternativ för att sedan avslutar med; ” men vi är inte principiellt emot det nya stads- och stationshuset”. Det är en retorik som spretar och saknar politisk riktning. Det är direkt kontraproduktiv och skadligt för utvecklingen av framtidens Växjö.

Blågröna Växjö har däremot varit tydliga och haft visioner för att utveckla Växjö. Vi vill skapa en modern och hållbar arbetsplats för våra medarbetare, som samtidigt lever upp till våra höga miljömål. Växjö växer, därför behövs det också ett stationshus som välkomnar medborgare och besökare från hela världen, men även bostäder som möter behovet i ett Växjö med 100 000 invånare.

Vi ställer frågan; är (S) fullt beredda att riskera flera års arbete, äventyra centrumutvecklingen, försvåra bostadsbyggnation, minimera chansen till en attraktiv arbetsplats och rasera det unika och goda samarbete som byggts upp tillsammans med Jernhusen?