Hoppa till innehållet

Gaza

Debatt: En levande akademi kan inte vara tyst om Gaza

Lunds universitets rektor Erik Renström mötte studenterna som tältat i Lundagård, efter dagar av protester för att universitetet skulle avsluta samarbeten med israeliska akademiska institutioner.

Lunds universitets rektor Erik Renström mötte studenterna som tältat i Lundagård, efter dagar av protester för att universitetet skulle avsluta samarbeten med israeliska akademiska institutioner.

Bild: Johan Nilsson/TT

Dagens ETC

De svenska universitetens tystnad kan inte försvaras med hänvisning till neutralitet eller strävan efter objektivitet, skriver 70 personer som är verksamma som professorer, lektorer, doktorer och docenter på universitet och högskolor.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.
Kommentera

Under de senaste månaderna av Israels militära attacker mot Gaza har drygt 80 procent av skolorna förstörts eller skadats enligt en rapport från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) den 18 april 2024, däribland samtliga tolv universitet och nära 400 skolor. Det är 5 479 studenter, 261 lärare och 95 professorer som dödats i Gaza. Antalet växer dagligen. Bildningens infrastruktur, däribland 13 offentliga bibliotek, ligger i ruiner. 

”Detta utplånar de framtida utbildningsmöjligheterna för Gazas barn och unga människor”, konstaterade Sydafrikas juridiska representant Blinne Ní Ghrálaigh, under den inledande juridiska processen i den Internationella domstolen i Haag (ICJ) angående Sydafrikas anmälan av Israel för folkmord. 

Hon menade att palestinska akademiker medvetet gjordes till måltavlor för mord. 

Redan under Israels attack mot Gaza 2008-2009 myntade Oxfordprofessorn Karma Nabulsi begreppet ”scholasticide” (forskningsmord) med hänvisning till förstörelsen av utbildningssystem och utbildningsbyggnader. ”Scholasticide” beskriver den systematiska förstörelsen av den palestinska utbildningen inom ramen för Israels decennier långa bosättarkolonisering och ockupation av Palestina.

Att fördöma folkmordsliknande dödande och etnisk rensning bör vara en självklarhet. 

De svenska universitetens tystnad kan inte försvaras med hänvisning till neutralitet eller strävan efter objektivitet – tvärtom står tystnaden i strid med de gemensamma principerna för kunskapsproduktion världen över, nämligen kritiskt tänkande, forskningsetiska principer och mänskliga rättigheter. Att fördöma folkmordsliknande dödande och etnisk rensning bör vara en självklarhet för en engagerad och kritisk akademi som försvarar mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värden.

Som akademiker verksamma inom svenska universitet är vi oroade över den tystnad som förlamar våra institutioner och hindrar dem att stå upp mot folkmord och etnisk rensning. Vi noterar en utbredd rädsla för repressalier bland våra kollegor. Detta är tecken på att en ofri och inskränkt forsknings- och utbildningsmiljö håller på att formas i Sverige. 

Vi uppmanar därför våra kollegor att stå upp för ett öppet och kunskapssökande universitet med utrymme för kritiskt tänkande, samtal, akademiska diskussioner och konferenser som leder arbetet till stöd för folkrätt, mänskliga rättigheter och fred i Mellanöstern. 

Svenska universitet bör gå i bräschen för att ansluta sig till den akademiska bojkotten av israeliska universitet och akademiska institutioner, i enlighet med de riktlinjer som antagits av The Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI) och de riktlinjer för akademisk och kulturell bojkott som antagits av den internationella kampanjen Boycott, Divestment, Sanctions (BDS). Bojkotten utesluter institutionella samarbeten, men hindrar inte individuellt kollegialt utbyte med israeliska forskare utan institutionella bindningar, ej heller projekt som vilar på ett tydligt erkännande av palestiniernas rättigheter i enlighet med folkrättens principer.  

Vi ser också fram emot att svenska universitet tar fram resurser för att erbjuda palestinska akademiker möjligheter att fortsätta med sin forskning i lugn och säkerhet på våra lärosäten runt om i landet.

Dalia Abdelhady, docent och lektor i sociologi, Lunds universitet

Fereshteh Ahmadi, professor i sociologi, Högskolan i Gävle

Minoo Alinia, docent i sociologi, Uppsala universitet

Kristina Alstam, universitetslektor i socialt arbete, Göteborgs universitet

Sharareh Akhavan, docent i folkhälsovetenskap, Högskolan i Gävle

Maria Andrea Nardi, forskare, kulturgeografi, Lunds universitet

Roland Anrup, professor i historia, Mittuniversitet

Kıvanç Atak, universitetslektor i statsvetenskap, Högskolan i Gävle

Sangeeta Bagga-Gupta, professor i pedagogik, Jönköping University

Zahra Bayati, universitetslektor i pedagogik,  Göteborgs universitet

Carl Cassegård, professor i sociologi, Göteborgs universitet

Muriel Côte, bitr. universitetslektor i kulturgeografi, Lunds universitet 

Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete, Linköpings universitet 

Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia, Stockholm universitet 

 Ramona Dima, filosofie doktor i media och kultur, bitr. lektor, Södertörns högskola.

Emma Eleonorasdotter, doktor i etnologi, Lunds universitet 

Torun Elsrud, docent och lektor i socialt arbete, Linnéuniversitetet

Hedvig Ekerwald, professor i sociologi, Uppsala universitet

Fataneh Farahani, professor i etnologi, Stockholm universitet

Mattias Gardell, professor i jämförande religionsvetenskap, Uppsala universitet

Adrián Groglopo, filosofie doktor i sociologi, universitetslektor,  Göteborgs universitet

Markus Gunneflo, docent i folkrätt, Lunds universitet

Kristina Gustafsson, docent i socialt arbete, Linnéuniversitetet

Ali Hajighasemi, professor i socialt arbete, Södertörns högskola

Marcus Herz, professor i socialt arbete, Göteborgs universitet

Mark Holter, universitetslektor i socialt arbete, Högskolan i Gävle

Sam Holmqvist, filosofie doktor i litteraturvetenskap, docent i genusvetenskap Södertörns högskola

Jennifer Hinton, filosofie doktor i hållbar ekonomi, Lunds universitet

Kaj Håkanson, professor i sociologi, Uppsala universitet

Sarah Philipson Isaac, filosofie doktor i sociologi, Göteborgs universitet

Stefan Jonsson, professor i etnicitet, Linköpings universitet

Masoud Kamali, professor emeritus i socialt arbete, Incare Sweden AB Research 

Deniz Kellecioglu, universitetslektor i nationalekonomi, Göteborgs universitet

Karin Krifors, universitetslektor i etnicitet och migration, Linköpings Universitet

Marcus Lauri, docent i socialt arbete, Mittuniversitetet

Hanna Leonardsson, filosofie doktor i freds och utvecklingsforskning, Chalmers tekniska högskola. 

Annika Lindberg, filosofie doktor i sociologi, universitetslektor i globala studier, Göteborgs universitet

Anna Lundberg, professor i rättssociologi vid Lunds universitet 

Mikela Lundahl Hero, filosofie doktor i idéhistoriker, universitetslektor, Göteborgs universitet

Yahia Mahmoud, Senior Lecturer, in Human Geography, Lunds universitet

Johan Mårtelius professor i arkitekturhistoria, Kungl. Tekniska Högskolan (KTH)

Lena Martinsson, professor i genusvetenskap, Göteborgs universitet

Farzaneh Moeini, filosofie doktor i pedagogik, universitetslektor, Uppsala universitet

Irene Molina, professor i kulturgeografi, Uppsala universitet

Diana Mulinari, Professor i genusvetenskap. Lunds universitet

Maria Andrea Nardi, filosofie doktor i social och ekonomisk geografi, Lunds universitet.

Anders Neergaard, professor i sociologi, Linköpings universitet

Ali Osman, docent i pedagogik, Stockholms universitet

Maria Padrón Hernández, filosofie doktor i socialantropologi, Göteborgs universitet

Maria Persdotter, filosofie doktor i urbana studie, universitetslektor, Linköpings universitet

Sarah Philipson Isaac, filosofie doktor i sociologi, Göteborgs universitet

Vasna Ramasar, universitetslektor i humanekologi, Lunds universitet

Lena Sawyer, docent i socialt arbete, Göteborgs Universitet

Carl-Ulrik Schierup, professor i sociologi, Linköpings universitet

Hossein Sheiban, docent i historia, Stockholms universitet

Anna Siverskog, filosofie doktor i äldre och åldrande, Södertörns högskola

Stefan Sjöberg, docent i socialt arbete, Högskolan i Gävle

Nicholas Smith, universitetslektor i filosofi, Södertörns högskola

Jenny Sundén, professor i genusvetenskap, Södertörns högskola

Svante Svensson, seniorprofessor i fysik, Uppsala universitet

Nazem Tahvilzadeh, docent i statsvetenskap och lektor på Södertörns högskola

Heikki Tikkanen, docent i socialt arbete, Göteborgs universitet

Dominika Vergara Polanska, docent i sociologi, Södertörns högskola

Juan Velasquez, docent i genusvetenskap, Göteborgs universitet

Åsa Wahlström Smith, filosofie doktor i antropologi och universitetslektor, Göteborgs universitet

Josefin Westerberg Jacobsen, filosofie doktor i samhällsvetenskap, Högskolan i Gävle

Ulrika Wernesjö, filosofie doktor i sociologi, universitetslektor, Linköpings universitet

Hanna Wikström, docent i social arbete, Göteborgs universitet

Soheyla Yazdanpanah, filosofie doktor i ekonomisk historia, universitetslektor, Södertörns högskolan

Aleksandra Ålund, professor i sociologi, Linköpings universitet 

Ämnen i artikeln

Kommentarer

Den här konversationen modereras enligt ETC:s communityregler. Läs reglerna innan du deltar i diskussionen. Tänk på att hålla god ton och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Olämpliga inlägg kommer att tas bort och ETC förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.