Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: "Elbilar är en avgörande sak för en grön framtid"

”Det finns idag cirka 700 registrerade elbilar i Stockholms stad. Det är en positiv utveckling och något som vi i staden har arbetat hårt för under många år”, skriver dagens debattörer.
”Det finns idag cirka 700 registrerade elbilar i Stockholms stad. Det är en positiv utveckling och något som vi i staden har arbetat hårt för under många år”, skriver dagens debattörer. Bild: Bild: Leif R Jansson/TT

Dagens ETC

Det finns idag cirka 700 registrerade elbilar i Stockholms stad. Förhoppningsvis fungerar vårt arbete med elbilar som en inspiration och föredöme även för andra kommuner, skriver Per Ankersjö (C) och Ulla Hamilton (M).
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Det finns idag cirka 700 registrerade elbilar i Stockholms stad. Det är en positiv utveckling och något som staden har arbetat hårt för under många år. Förhoppningsvis fungerar vårt arbete med elbilar som en inspiration och föredöme även för andra kommuner, skriver Per Ankersjö (C) och Ulla Hamilton (M).

Stockholms stad har som ambition och målsättning att vara en av världens främsta miljöstäder. I en stad som växer i rekordfart måste prioriteringar göras i syfte att säkerställa en god miljö för våra invånare. Ett steg i detta led är att få fler människor att välja andra alternativ än bilen – att åka kollektivt, gå eller cykla. I de fall bilen behövs är det viktigt att de bilar som nyttjas är så miljövänliga som möjligt.

Det finns idag cirka 700 registrerade elbilar i Stockholms stad. Det är en positiv utveckling och något som vi i staden har arbetat hårt för under många år. Redan år 2008 tog staden och Fortum initiativ för att testa elbilar i staden. Fortum byggde om ett antal bilar till elhybrider och installerade därefter ett antal laddstolpar.

År 2010 togs även initiativ till en gemensam elbilsupphandling för företag och kommuner, vilket var revolutionerande. Syftet var att locka bilbranschen att introducera elbilar på den svenska marknaden. Elbilsmarknaden var mycket liten och utan denna elbilsupphandling hade introduktionen på den svenska marknaden kommit mycket senare. Efter den senaste sammanställningen från elbilsupphandlingen, som avser januari till juni 2013, omfattar fordonsflottan 235 fordon. De utgör cirka 10 procent av alla elbilar och laddhybrider som fanns registrerade i hela Sverige under perioden. Så hade marknaden inte sett ut om inte staden hade tagit initiativet.

Stockholm har också, som första kommun i landet, antagit en strategi för elbilar och laddhybrider. Strategin syftar till att samordna infrastrukturella åtgärder i form av laddstolpar och elbilsparkeringar. I enlighet med strategin har stadens parkeringsbolag, Stockholm Parkering, 313 elbilsparkeringsplatser, varav 242 platser finns i garage. Laddmöjligheter finns i alla nya garage och byggs ständigt ut – i år planeras det för minst 50 nya laddplatser. Stockholm Parkering införde 1 december 2011 en avgiftsfri parkering på försök för supermiljöbilar på alla de besöksparkeringar som finns utomhus och som bolaget ansvarar för.

Inom ramen för elbilsstrategin och årets budget för Stockholm föreslås tio nya platser för snabbladdning, varav minst tre i innerstaden och 100 nya platser för normalladdning på platser där laddstolpar kan placeras utan för stora inskränkningar för trafikanter, renhållning och tillgänglighet. Det krävs även ett aktivt samarbete med stadens egna bolag och med externa aktörer såsom privata fastighetsägare, handeln och energibranschen.

Stockholms stad ligger i framkant i miljöfrågor och att bidra till att få fler att välja miljövänligare bilalternativ är ett naturligt steg i detta arbete. Elbilsmarknaden har stärkts med hjälp av stadens arbete och det goda samarbete som finns med viktiga aktörer inom branschen. Vi hoppas att vårt arbete med elbilar ska kunna fungera som inspiration och föredöme även för andra kommuner. Vi har alla ett gemensamt ansvar att säkerställa en god miljö för kommande generationer.

Per Ankersjö (C), stadsmiljöborgarråd, Stockholms stad

Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd, Stockholms stad