Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Egenproducerad el ska inte beläggas med energiskatt

Denna lagstiftning och detta förslag gör att större fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inte får några incitament att satsa på förnybar energi, skriver debattörerna.
Denna lagstiftning och detta förslag gör att större fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inte får några incitament att satsa på förnybar energi, skriver debattörerna. Bild: Bild: Fredrik Sandberg/TT

Dagens ETC.

Nuvarande regler för skatte­reduktion för egenproduktion av el måste ses över och ändras så att boende i flerfamiljshus/bostadsrättsförening inte särbehandlas.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Nuvarande regler för skatte­reduktion för egenproduktion av el måste ses över och ändras så att boende i flerfamiljshus/bostadsrättsförening inte särbehandlas. Annars får viljan och modet att satsa på lokalt egenproducerad, miljövänlig energi sig ännu en törn, skriver Åse Classon och Staffan Nilsson från riksorganisationen Hela Sverige ska leva.

Sveriges riksdag har beslutat att stimulera produktion av förnybar energi, bland annat solenergi för villaboende. I stället för att följa den modell som använts i flera EU-länder har Sverige valt att stimulera genom en skatte­reduktion på maximalt 18 000 kronor per år. I praktiken innebär detta att ägare av villa­fastighet med tillräckligt hög solelsproduktion årligen kan få som mest 18 000 kronor. Även för ägare till flerfamiljshus, till exempel allmännytta och bostadsrättsförening, är skattereduktionen begränsad till som mest 18 000 kronor, oavsett hur stor produktionen av förnybar solel är.

I en bostadsrättsförening/flerfamiljshus med hundra lägenheter kan avgiften/hyran reduceras med som mest 15 kronor i månaden genom reglerna om skattereduktion. För villafastighet är motsvarande maximala minskning 1 500 kronor. När det gäller klimat- och miljöpåverkan blir resultatet det omvända.

Regeringens förslag, att produktion av solel producerad på flerfamiljshus ska beläggas med en energiskatt på 30 öre per kilowattimme, skulle innebära en kostnadsökning för familjer boende i flerfamiljshus eller bostadsrättsföreningar om hundra lägenheter och med stora solcellsanläggningar. Kostnadsökningen blir sammanlagt omkring 30 000 kronor per år. Per lägenhet räknat innebär förslaget inte så mycket, men det följer den negativa särbehandling som boende i flerfamiljshus råkar ut för även när det gäller den nya skattereduktionen.

Denna lagstiftning och detta förslag gör att större fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inte får några incitament att satsa på förnybar energi. Möjligheten till lokalt engagemang och ansvarstagande för ett bättre klimat och en bättre miljö tas inte till vara. Viljan och modet att satsa på lokalt egenproducerad, miljövänlig energi får sig ännu en törn.

Den stimulans av solelsproduktion som gäller nu är bra för en del av boendet, det småskaliga, men det missgynnar en annan del – det storskaliga i hyres- och bostadsrätt. Vad som verkligen missgynnas av beslutet är klimat och miljö. I jämförelse med el producerad av brunkol minskar solceller koldioxidutsläppen med cirka hundra kilo per kvadratmeter solcellsyta och år. En stor takyta med 500 kvadratmeter solceller kan därför antas minska utsläppen med cirka 50 ton per år, ett villatak med 50 kvadratmeter solceller med fem ton.

Stimulans av solenergi är bra för klimat och miljö men för att uppnå detta måste ett system skapas som gynnar alla typer av boenden på ett likvärdigt sätt. Lokalt egenproducerad el ska inte beläggas med energiskatt. Egenproduktion av solel ska stimuleras oavsett vilken typ av byggnad eller fastighet som solanläggningen finns på. Nuvarande regler för skatte­reduktion för egenproduktion av el måste ses över och ändras så att boende i flerfamiljshus/bostadsrättsförening inte särbehandlas.

Åse Classon
ordförande Hela Sverige ska leva

Staffan Nilsson
ordförande Hela Sverige ska leva

Spridd över hela landet

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva företräder cirka 5 000 lokala utvecklingsgrupper som finns runt om i landet. Organisationens uppgift är, förutom att bedriva opinionsarbete, att ge råd och stöd samt tillhandahålla redskap för framgångsrikt lokalt arbete.