Hoppa till innehållet

Replik

Debatt: Det finns fler sätt att använda Jung

C G Jung, schweizisk psykiater.

C G Jung, schweizisk psykiater.

Bild: TT

Dagens ETC.

Dagens ETC har en artikel om Carl Gustav Jungs teorier, där författarna lyfter fram Jordan B Petersons tolkning.

Vi på svenska C G Jungstiftelsen och föreningarna för analytisk psykologi i Göteborg och Stockholm har ett annat perspektiv, med syftet att öppna för en diskussion om vad det innebär att vara människa.

Det skriver Maria Meyer Martins, ordförande C G Jungföreningen Göteborg.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Vad är det som förenar oss med såväl vår historia – de som har gått före oss – som med människor från olika världsdelar och kulturer?

Carl Gustav Jung och många av hans efterföljare lyfter fram sagor och myter för att komma åt dilemman som mänskligheten stått inför gång på gång genom historien. Genom att ta del av gamla folksagor och myter kan vi öka vår förståelse för vår samtid. Hur ska vi till exempel förhålla oss till ondskan?

Ett sätt att komma vidare och som går igen i flera religioner och kulturer är att först skapa frid inom sig själv. Att lära känna sig själv och inse att potentialen till såväl ont som gott finns inom oss själva. Genom att medvetandegöra våra olika karaktärsdrag får vi större möjlighet att välja hur vi ska förhålla oss till oss själva och till vår omvärld. Vi är en del av en sammanlänkad mänsklighet där omständigheterna begränsar våra val, men det utesluter inte vikten av att göra sig själv mer medveten och att lära sig mer om andra människors sätt att tänka.

Även ”navelskåderiet” har sin plats och utesluter inte samhällsengagemang utan är snarare en förutsättning för att inte projicera ut det som ligger inom oss på andra. Istället kan vi sträva efter att göra medvetna val även när det gäller sociala och politiska förhållningssätt, men också att ha förmågan att kritisk granska strukturer av ekonomisk, politisk, religiös och social art och dess eventuellt dolda agendor.

Ett ödmjukt och öppet sinne skapar förutsättning för en dialog som kan förändra den nu så aggressiva politiska debatten.

00:00 / 00:00