Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Därför startar ABF Stockholm friskola utan vinst

Mångfald och valmöjlighet har kommit för att stanna. Då behövs en skola som sätter eleven främst, som låter kvaliteten vara oemotsagt ändamål, menar debattörerna. Därför startar ABF Stockholm en friskola för gymnasieelever.
Mångfald och valmöjlighet har kommit för att stanna. Då behövs en skola som sätter eleven främst, som låter kvaliteten vara oemotsagt ändamål, menar debattörerna. Därför startar ABF Stockholm en friskola för gymnasieelever. Bild: Bild: Berit roald/TT

Dagens ETC.

"Som idéburen bildningsaktör sträcker sig vårt ändamål längre än att notera ett samhällsproblem: vi är en del av lösningen."

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

I vår utbildningsverksamhet inom Komvux och SFI möter vi dagligen elever som vittnar om andra utförares snedvridna fokus. Hur vinsten är i centrum – inte elevens framtid och studieresultat. Dessvärre är inte situationen bättre i gymnasieskolan: vinstjakten är ett faktum som genomsyrar den svenska skolan i dag.

BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 148 087 0

 

Privata aktörer som bedriver skolverksamhet med höga marginaler, räntesnurror och tveksamma skattupplägg, urholkar och skadar vårt skolsystem och samhälle. Varje elev har rätt till utbildning som ger reell kunskap, bildning och som rustar individen att bli en ansvarstagande medborgare och medmänniska.

Därför tar vi steget till att bedriva gymnasieskola.

Med 100 år i ryggen som bildningsspecialist med samhällsnyttiga motiv måste vi ta plats och åstadkomma en förändring.

Liberala tankemodeller i vägen

Skolan och skattemedlen är våra gemensamma. Kunskapsresultaten i Sverige faller, samtidigt pågår en oroande betygsinflation, fler unga lider av psykisk ohälsa och saknar framtidstro. Varje samhälle har den skola det förtjänar. Skolan är en spegling av vår samtid och det samhälle vi lever i. Samtidigt är det i skolan vi bygger framtidens samhälle: vi fostrar våra barn med kunskap och värderingar.

Valmöjligheten för Stockholmsungdomarna i dagens gymnasievalshysteri är trots sina 192 skolor alltför begränsat. I huvudsak är det liberala tankemodeller om maximal individualism som tränger undan värden som solidaritet och gemensamt ansvarstagande. I avsaknad av sociala värden är risken att vi vaknar upp i ett samhälle med skolsystem likt Storbritannien där betalningsförmåga och sociokulturellt kapital avgör ditt barns rätt till kunskap och framtid.

Som idéburen och folkrörelseägd bildnings- och utbildningsorganisation har vi ett stort ansvar inför att öka samhällsnyttigt inflytande även i gymnasiesfären. Mångfald och valmöjlighet har kommit för att stanna. Då behövs en skola som sätter eleven främst, som låter kvaliteten vara oemotsagt ändamål. En skola som synliggör hur vinstutdelning inte behöver vara nödvändigt incitament och som bidrar till ett mer jämlikt samhälle.

"Vi är en del av lösningen"

Välfärdsutredningen som kommer i november har redan debatterats flitigt, från olika håll. Problemformuleringen om vinster i skolan delar även ABF Stockholm, men som idéburen bildningsaktör sträcker sig vårt ändamål längre än att notera ett samhällsproblem: vi är en del av lösningen. Ett ABF Stockholm-gymnasium är ett alternativ till de vinstdrivna skolorna och en tydlig signal om att vinstutdelande motiv inte är nödvändiga. Tvärtom visar ABF Stockholm att samhälls- och individnytta är tillräckliga incitament för att driva och utveckla bärig verksamhet.

I 100 år har ABF Stockholms bildningsexpertis, människo- och kunskapssyn varit en katalysator för miljontals stockholmare. Nu tar vi ansvar för att även gymnasieskolan kan präglas av det som är skolans uppdrag: att främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Ett ansvar ABF Stockholm som samhällsförändrande kraft tar på största allvar.