Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Dags för rasifierade feminister i maktens rum

Armina Etminan och Victoria Kawesa.
Armina Etminan och Victoria Kawesa.

Dagens ETC.

Det är hög tid att rasifierade feminister får bära sina erfarenheter och kunskaper in i den parlamentariska demokratin, skriver Armina Etminan och Victoria Kawesa från Feministiskt Initiativ.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Det är hög tid att rasifierade feminister får bära sina erfarenheter och kunskaper in i den parlamentariska demokratin, skriver Armina Etminan och Victoria Kawesa från Feministiskt Initiativ.

I krönikan ”Jag är inte politikens förlängda arm” som publicerades i Dagens ETC 14/7 tar Aida Paridad upp något väldigt viktigt; det är hög tid att kräva en tydlig antirasistisk politik. Vi kan konstatera att de traditionella partierna inte har åstadkommit mycket då jämlikhet inte bara har stått still utan faktiskt gått bakåt. Att Feministiskt initiativ går så starkt framåt beror på att vi är det enda partiet som sätter antirasism och feminism högst på agendan.

Som rasifierade i Feministiskt initiativ blir vi därför förvånade över att inte bli nämnda i Aida Paridads krönika. Det är tyvärr inte första gången det händer. Som antirasistiska feminister lever vi trots allt i samma rasifierade verklighet där vår politiska position inte skyddar oss från rasism, diskriminering och sexism. Under Almedalsveckan hotades flera rasifierade politiker av nazister, utan att det fick några konsekvenser. Sissela Nordling Blanco och Victoria Kawesa skrev om det i Feministiskt perspektiv, där de lyfte fram Feministiskt initiativs politiska åtgärder mot rasism. Riksdagskandidater från Feministiskt initiativ deltog dessutom i flera panelsamtal under Almedalsveckan där konkreta politiska åtgärder mot rasism och diskriminering lyftes. Feministiskt initiativ ställer sig bland annat bakom Fight Rascism Now’s fyra krav på landets makthavare och Afrosvenskarnas Riksförbunds 15 krav på politiska åtgärder mot afrofobi. Vi ställer oss även bakom den alternativa rapporten till CERD 2013 som Nätverket svenska muslimer i samarbete tog fram. Feministiskt initiativ är det enda parti som står bakom kravet på jämlikhetsdata för att kunna synliggöra ojämlika livsvillkor och samverkande diskriminerande maktstrukturer. Att inte en enda politisk åtgärd lyftes av politiker i Almedalen för att bekämpa strukturell diskriminering och rasism stämmer alltså inte in på Feministiskt initiativ.

Vi vet att vi lever i ett politiskt landskap som domineras av den vita medelklassen och Feministiskt initiativ är inget undantag. Men vi vet också att svarta feministers historiska vitaliserande och kunskapar i intersektionalitet har brutit ny mark för dagens rasifierade feminister. Det är också just rasifierade feminister som satte intersektionen mellan "ras", klass och kön på kartan inom Feministiskt initiativ. Deras arbete har lett till ett medvetet internt arbete om vithetsnormer och klass, vilket speglas i vår valplattform och politik. Det är det här arbetet som har lagt grunden till att Feministiskt initiativ lyckats mobilisera en imponerande kandidatlista till riksdagen bestående av 9 rasifierade kvinnor av de 20 toppkandidaterna. Feministiskt initiativ har bäst representation av alla partier vad gäller unga, rasifierade, kvinnor och låginkomsttagare. Det är revolutionerande och ett tecken på nya tider för rasifierade feminister som inte har fått plats i de traditionella patriarkala partierna.

Det är nu dags att rasifierade feministers röster hörs i maktens rum. Det är hög tid att rasifierade feminister får bära sina erfarenheter och kunskaper in i den parlamentariska demokratin. Men det handlar mindre om oss och mer om vi, om vår kamp för rättvisa och ett demokratiskt samhälle där vi lever upp till de mänskliga rättigheterna. Det handlar om vår kontinuerliga samverkan för att sätta den antirasistiska feministiska agendan högst upp på den politiska dagordningen. Aida Paridad, vi förstår att du vill avsäga dig jobbet som politisk ambassadör för rasifierade. Vi axlar gärna det ansvaret.

Armina Etminan
Riksdags-och kommunkandidat Feministiskt initiativ (Fi)
Victoria Kawesa
Riksdagskandidat Feministiskt initiativ (Fi)

Rasifierad: Påvisar att rasbegreppet och de föreställningar som följer med det är en social konstruktion, inte en biologisk. En rasifierad person tillskrivs vissa egenskaper eller beteenden utifrån sitt utseende eller namn.

Intersektionalitet: Är ett analysverktyg som visar på hur makt agerar på flera nivåer eller dimensioner samtidigt. Varje person påverkas av flera olika strukturer och alla individer delas in i olika sociala kategorier såsom kön, klass, etnicitet, hudfärg, funktionalitet, religion, ålder, sexuell läggning, etc.