Hoppa till innehållet

Klimatkrisen

Debatt: Därför ska Sverige gå före i omställningen

Bild: Press/TT

Dagens ETC

Klimatledarskap är Sveriges stora chans. Det inser nu allt fler, skriver bland andra Isabella Lövin (MP).

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Klimattoppmötet COP28 i Dubai är nyligen avslutat och världen har fått ett nytt klimatavtal. Men vad är egentligen Sveriges roll i det globala klimatarbetet och vad ska vi göra på hemmaplan? 

I en tid när världen är på väg att missa Parisavtalet och går mot tre graders uppvärmning har Sverige helt övergett sitt tidigare klimatledarskap. I den svenska politiken är klimathotets verklighet som bortblåst. Istället för att använda klimatomställningen som drivkraft för stärkt konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling i hela landet, väljer Tidöpartierna att öka utsläppen av växthusgaser och står utan svar på hur Sverige ska nå våra bindande klimatmål.

Vi tycker att Sverige ska gå före och visa på ledarskap i klimatfrågan. Och vi är inte ensamma –  hundratals forskare, företagsledare och olika fackförbund har alla gått ut med att Sverige måste visa vägen i klimatomställningen. 

Här följer några av de argument vi ser till att Sverige ska visa klimatledarskap: 

• En ambitiös klimatagenda är en konkurrensfördel för Sverige. Näringslivet och fackföreningsrörelsen står eniga i att klimatpolitiken är positiv för svensk ekonomi och leder till arbetstillfällen. Genom att gå före skapas gröna jobb inom bland annat industrin, hållbart skogs- och jordbruk, i energibranschen och inom återvinning och återbruk när vi ställer om till en cirkulär ekonomi. Samtidigt ger vi våra företag goda förutsättningar att låta nya innovationer gå på export. Det blir till nytta både för Sverige och världen. 

• Sverige är bland de länder i världen som har bäst förutsättningar att visa klimatledarskap. Vi är ett av världens rikaste länder, med ett fossilfritt elsystem, naturresurser som kan brukas hållbart samt kanske det allra viktigaste, en välutbildad befolkning. Detta bör vi dra nytta av för att visa resten av världen att det är möjligt att skapa ett gott samhälle med stark välfärd inom planetens gränser. 

• Den globala klimatomställningen är här för att stanna och kommer att fortskrida oavsett vad Sverige gör. Så frågan vi bör ställa oss är: Vill vi att Sverige ska leda tåget mot en värld utan utsläpp, eller halka efter med förlorade arbetstillfällen och skatteintäkter som följd? Det finns ingenting som säger att de investeringar som nu planeras för Sverige inom den gröna industrin inte riskerar att hamna någon annanstans i framtiden, om inte regeringen slutar motarbeta dem genom slopad klimatpolitik och ökade fossilsubventioner. 

• En försenad global omställning är förenad med stora risker. En varmare värld leder till fler klimatflyktingar, större produktionstapp inom jordbruk och industrier, risk för konflikter, extremväder och massiv förlust av biologisk mångfald. Sverige måste göra allt vi kan för att motverka dessa risker och gå i bräschen för en hållbar framtid.

Vår chans att skapa ett gott samhälle med välfärd och trygghet. 

Sveriges roll i den globala omställningen är ifrågasatt och Tidöpartierna motarbetar svenska klimatambitioner. Detta är inte bra för det globala klimatarbetet, för stabiliteten i världen eller för den svenska ekonomin. Klimatomställningen är vår chans att skapa ett gott samhälle med välfärd och trygghet. Miljöpartiets svar är tydligt: Låt Sverige visa vägen till en positiv framtid och en beboelig värld. 

Ämnen i artikeln