Debatt. .

2015-01-14 10:15
”Universitet och högskolor måste kunna satsa pengar på att bredda rekryteringen och anta fler elever. Och därför måste även detta budgeteras för politiskt”, skriver Nathalie Mark. Bild: Peter Modin/Linköpings universitet
”Universitet och högskolor måste kunna satsa pengar på att bredda rekryteringen och anta fler elever. Och därför måste även detta budgeteras för politiskt”, skriver Nathalie Mark.

Bredda rekryteringen på svenska högskolor

Skolor och universitet ska vara en demokratisk instans där alla ska välkomnas, oavsett sin bakgrund, skriver Nathalie Mark.

I höstas klev 135 000 nya studenter in på universitet och högskolor runt om i Sverige. Och snart är det dags för vårstudenterna att ta sin plats i föreläsningssalarna.

Men det kommer inte att vara helt lätt att hitta någon av arbetarklassens barn vid uppropet.

Antalet högskoleplatser har minskat med 20 000 de senaste fyra åren. Detta samtidigt som ungdomsarbetslösheten är fortsatt hög och allt fler vill läsa vidare för att söka förbättra sin situation på arbetsmarknaden. Därför är det enormt viktigt att vi i Sverige breddar rekryteringen till högre utbildning.

I dag går utvecklingen mot alltjämt ökade kunskapsklyftor mellan arbetarklassens och akademikernas barn. Av barn som går ut nionde klass får barn till lågutbildade föräldrar i mycket högre grad än barn till akademiker icke godkända slutbetyg. Och när man i höstas knappt antog fyra av tio utav dem som sökte in till högskolan så missgynnar det söktrycket direkt de från studieovana hem. Det är en oerhörd potential som slarvas bort i vårt samhälle som systematiskt utesluter en viss grupp människor.

Tack vare Decemberöverrenskommelsen finns i den rödgröna budgeten nu åter ett förslag om att försöka att bryta denna utveckling genom att öka antalet platser med nästan 15 000 till år 2018. Tyvärr blir en av konsekvenserna efter regeringskrisen att budgeten kommer att behöva stramas åt och omstöpas för att nå konsensus över blockgränserna.

Det är inte bra för Sverige att klassklyftor just nu vidgas överallt i samhället.

Skolor och universitet ska vara en demokratisk instans där alla ska välkomnas, oavsett sin bakgrund. Därför måste universitet och högskolor kunna satsa pengar på att bredda rekryteringen och anta fler elever. Och därför måste även detta budgeteras för politiskt.

Så min uppmaning blir till dig, Stefan Löfven: Se verkligen till att fler unga människor får möjlighet att ta plats i seminariesalen nästa termin.

Nathalie Mark 
Journalist