Debatt

Debatt: Betala cyklisterna – så får vi fler att cykla

Dagens ETC. Politiker måste lyssna på de miljontals ungdomar som strejkar för klimatet. Vi måste ställa om ännu snabbare om vi ska nå klimatmålen. Transporter står för 80 procent av utsläppen i Region Stockholm. Nu presenterar Vänsterpartiet fyra förslag som minskar utsläppen.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

1. Ge cyklister betalt

Sju av tio stockholmare kan cykla till jobbet på under en halvtimme och varannan på mindre än en kvart. För att få fler att välja cykeln vill vi ge cyklister betalt. I Nederländerna får cykelpendlare dra av 19 cent per kilometer på skatten. Det motsvarar 2,17 kr vilket blir 10 980 kronor per år för den som cyklar 1 mil till jobbet varje dag. I Stockholm cyklar pendlare i snitt 9 km enkel väg.

2. Bygg cykelmotorvägar 

Cyklingen i Stockholm ökade förra året med 55 procent men infrastrukturen hänger inte med. Nu måste bilarna stå tillbaka så att cyklar, fotgängare och kollektivtrafiken kommer fram. Vi vill ställa om Slussen i Stockholm. Stäng av Skeppsbron för bilar så att bussar och cyklister får mer plats. Stäng en fil på Munkbroleden för bilar och låt cyklar köra där.

Det är trångt på många cykelvägar och därför vill vi bygga cykelmotorvägar - fyrfiliga cykelbanor som har plats för alla typer av cyklister. Långsamma, snabba, elcyklar, elscootrar och lådcyklar. En cykelmotorväg ska ha två filer åt varje håll så att det blir enkelt och säkert att köra om. Vi vill göra som i Köpenhamn och införa gröna vågen för cyklister. Då blir restiden kortare. Breda cykelbanor leder till en högre trafiksäkerhet för alla, folkhälsan blir bättre och utsläppen minskar. Cykelvägarna ska vara tydligt separerade från bilvägar och trottoarer. Idag saknar varannan cykel- och gångbana separation.

3. Gör det billigare att åka kollektivt

Alla har inte råd med ett SL-kort. Därför vill vi låta barn, ungdomar och pensionärer resa utan avgift, året om. Om alla får åka utan avgift på helgerna så blir det lättare att ställa bilen. Vi behöver bygga ut kollektivtrafiken i takt med att Stockholm växer. 

4. Klimatanpassa trängselskatten
Intäkterna från trängselskatten går idag bland annat till att bygga nya motorvägar. Det ökar bilismen och leder till ökade utsläpp. De som vill bygga nya motorvägar låter som klimatförnekare. Pengarna från trängselskatten ska gå till en kraftig utbyggnad av kollektivtrafiken. Det leder till kortare bilköer och lägre utsläpp. Det ökar framkomligheten för bussar och yrkeschaufförer.

Nu är det dags att ställa om. Om Region Stockholm ska nå Parisavtalet så måste vi minska våra koldioxidutsläpp med 16 procent per år. Politiker måste våga fatta beslut utifrån vad som är bäst för klimatet. 

Anna Sehlin (V) regionråd Region Stockholm                                  

Rikard Warlenius (V) klimatpolitisk talesperson Stockholm stad

Jens Holm (V) riksdagsledamot och klimatpolitisk talesperson