Hoppa till innehållet

Friskolor

Debatt: Barn ska inte riskera radikalisering i skolan

Bild: TT

Dagens ETC.

Högerregeringens plan att få stopp på religiös påverkan, extremism och vinstjakt i svensk skola med bara ökade kontroller och administration är naiv, skriver socialdemokraterna Åsa Westlund och Emilia Bjuggren.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Nyligen kunde Dagens Nyheter avslöja att ännu en friskola stängs efter Säpo-larm om att barn riskerar att radikaliseras. Det handlar om Cordoba International School i Stockholm med 500 barn som drivs av skolkoncernen ALM Education AB. Skolinspektionen startade tillsyn av skolan och dess ledning redan i våras, men det är först efter att Säpo larmat om att anställda och styrelseledamöter ska ha varit i kontakt med våldsbejakande islamister som skolan stängs ner. 

Det här är en skandal på flera punkter.

För det första står just nu 500 barn utan skolplats. Som alltid när friskolor stängs ner på grund av oegentligheter, eller väljer att lägga ner verksamheten för att den inte är lönsam, så är det hemkommunen som ansvarar för att ta fram skolplatser. Trots detta tvingas kommuner överkompensera friskolor med flera miljarder varje år.

För det andra visar Säpos larm att högerregeringens plan att få stopp på religiös påverkan, extremism och vinstjakt i svensk skola med ökade kontroller och administration är naiv. Kontroller kan skärpas och byggas ut, men så länge själva drivkraften för skolorna är att tjäna pengar eller att utöva religiös påverkan på eleverna kommer de hitta sätt att göra det utan att det märks i kontroller. 

Det är därför det är så viktigt att skolor bara drivs med kunskap och bildning som syfte. SD-regeringen och Lotta Edholm (L) måste nu agera för att skapa ordning och reda i det marknadskaos som högerpartierna skapat de senaste 30 åren. Vi i Socialdemokraterna kräver att:

• Förbjud religiösa friskolor och säkerställ att alla skolor fokuserar på kunskap, inte religiös påverkan. Socialdemokraterna har länge velat förbjuda religiösa friskolor, med hänsyn taget för de nationella minoriteternas rättigheter. Men detta har det tyvärr inte funnits stöd för i riksdagen. Istället skärpte S-regeringen kraven och tog fram ett förslag som skulle stoppa nyetableringar av konfessionella skolor. Ett sådant utrett förslag ligger alltså redan på skolministerns skrivbord och väntar. Det var dessutom ett vallöfte från Liberalerna att lägga fram ett sådant förslag. Nu när de vunnit skolministerposten måste de fullfölja vallöftet istället för att försvara religiös påverkan i skolan tillsammans med SD, KD och M. 

• Stoppa marknadskaoset och religiös påverkan i skolan istället för att skydda skolägarnas intressen med ökad byråkrati. Så länge drivkraften att göra vinst eller utöva religiös påverkan finns kvar i skolan kommer skolägare hitta nya sätt att tjäna pengar eller utöva religiös påverkan på skolbarn. Religiösa friskolor som drivs som aktiebolag är en del av marknadsskolan. Därför måste både vinstuttag ur skolan och religiösa skolor förbjudas så att fokus kan vara på barnens utbildning och inget annat. 

• Inför kommunalt veto vid friskoleetableringar och stoppa överkompensationen till friskolor.

Det är i grunden orimligt att kommuner finansierar och ansvarar för skolverksamheten utan att kunna säga nej till friskoleetableringar. Som en följd av Skolinspektionens beslut står nu flera hundra elever utan skola efter jullovet. Kommunen tvingas snabbt bereda platser för ett stort antal nya elever, ett ansvar som de kommunala skolorna har men fortfarande inte kompenseras för. 

Därför vill vi att kommuner ska ha veto vid friskoleetableringar och få dra av merkostnader till följd av sitt större ansvar från skolpengen till fristående skolor. Att Lotta Edholm nu drar frågan om friskolornas överkompensation i långbänk kostar kommuner flera miljarder om året samtidigt som det råder kostnadskris. 

Det är dags att högerregeringen prioriterar skolbarnen före skolägarnas möjligheter att bedriva vinstjakt och religiös påverkan. I Sverige ska skolbarn aldrig riskera att radikaliseras på lektionstid. Därför måste religiösa friskolor och vinstuttag i skolan förbjudas. 

Ämnen i artikeln

00:00 / 00:00