Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Avgift på Kinapaket viktigt för de anställdas arbetsmiljö

Genom en avgift på paket från Kina kan arbetssituationen för handelsanställda förbättras och rättvisa villkor för konkurrens skapas, skriver debattören.
Genom en avgift på paket från Kina kan arbetssituationen för handelsanställda förbättras och rättvisa villkor för konkurrens skapas, skriver debattören. Bild: Bild Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Dagens ETC

”När vi tar ställning till den här frågan måste vi tänka steget längre än hur förändringen påverkar plånboken.”
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Nyheten om att Postnord planerar att införa en administrationsavgift på e-handelsleveranserna från Kina har väckt stor uppmärksamhet. För det mesta har reaktionerna varit negativa. Många är upprörda av att det kommer att bli dyrare att handla från Kina. När vi tar ställning till den här frågan måste vi dock tänka steget längre än hur förändringen påverkar plånboken. Det finns flera tungt vägande skäl till att faktiskt ställa sig bakom införandet av en avgift.

Ett viktigt skäl är handelsanställdas arbetssituation. Från ett fackligt perspektiv ser vi med oro på hur anställda i de butiker som fungerar som ombud pressas till det yttersta när paketvolymerna ökar, utan den personaltäthet som hade behövts för att hantera situationen. Bara under den senaste julhandeln ökade paketvolymen med 17 procent. Det här kan vara på väg att få långtgående konsekvenser. En kartläggning som gjorts av branschorganet Market visar att 50 procent av paketombuden, bland dem Postnordombud, överväger att hoppa av. Problem som är orsaken till det är anställdas arbetssituation och bristande lönsamhet för handlaren.

BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8

Dessa problem hänger ihop och kan delvis förklaras av att Kinapaket inte är avgiftsbelagda idag.

Pakethanteringen från Kina är omständlig, oförutsägbar och har dålig lönsamhet för paketleverantörer. Utan en avgift på paketen blir det därför, i takt med att paketvolymerna ökar, allt svårare att upprätthålla och öka ombudsersättningen. När paketen blir fler ökar dessutom arbetsbördan för ombuden, vilket pressar personalen till det yttersta om inte fler anställs. Att anställa fler blir i många fall svårt eftersom att paketverksamheten inte bär sig på grund av låg ombudsersättning.

Införandet av en avgift på Kinapaketen kan därför bidra till att bryta denna onda cirkel som drabbat handelsanställda. En avgift behövs så länge den kinesiska postgången är kraftigt rabatterad och omständlig. Rabatten kan spåras tillbaka till en tid då Kina räknades som ett u-land som behövde stöttning genom avtal i Världspostföreningen. Idag är Kina på väg att bli en världsmakt inom handeln som har kunnat locka med närmast gratis frakt utan att behöva ta hänsyn till frakten i prissättningen av varor. Det har spätt på ökningen av paketvolymerna ytterligare, vilket bidragit till det kaos av paket hos ombuden som försämrar de anställdas arbetssituation. Varje dag väller det in i snitt 160 000 paket från Kina. Det innebär än ökning på 65 procent bara under 2017.

 

Mot bakgrund av denna kraftiga ökningen måste vi fråga oss om det är försvarbart att ha ett system som premierar långväga och många transporter med stor klimatpåverkan i en tid då klimatfrågan är viktigare än någonsin.

En avgift på paketen från Kina bidrar också till att det blir möjligt att säkerställa momsinbetalningar på paketen. Med en avgift skapas ekonomiskt utrymme för kontroll. Högst troligt går över 1 miljard kronor årligen av momspengar förlorade på grund av bristande kontroll av kinapaketen, pengar som kunde ha använts i välfärden. Välfärden blir också lidande av dagens system i den bemärkelse att bristerna i kontrollen urholkar förtroendet för det skattesystem som är förutsättningen för att skapa ett jämlikt och solidariskt samhälle.

Vissa har menat att förslaget om att införa avgifter på paket från Kina närmast är att ses som protektionism. Det är helt felaktigt. Snarare handlar det om att rätta till förhållanden på en marknad som blivit dysfunktionell genom snedvriden konkurrens. Detta drabbar i allt större utsträckning svenska företag och i förläggningen riskerar det att försämra situationen för de handelsanställda i Sverige. Att också känna solidaritet med arbetare i Kina och att arbeta med att förbättra arbetssituationen för dessa är oerhört viktigt. Men att klamra sig fast vid ett system som snedvrider marknaden och drabbar handelsanställda inom Sverige är inte rätt väg att gå.

Parallellt med diskussionen om att införa avgiften pågår ett arbete inom Världspostföreningen med att reformera regler för postgång. Vid Världspostföreningens kongress 2016 togs beslut om en successiv höjning av ersättningen till nationella paketleverantörer från och med 1 januari 2018. Det är viktigt att dessa initiativ tillsammans täcker kostnaderna för alla led av pakethantering, med en höjning av ombudsersättning som konsekvens. Härigenom kan arbetssituationen för handelsanställda förbättras och rättvisa villkor för konkurrens skapas. Förändringen är också ett slag för miljön och hjälper till att säkerställa det system som bär upp vår välfärdsstat. Av dessa skäl bör en avgift på paketen från Kina införas så snart som möjligt.