Hoppa till innehållet

Smålands Folkblad

Debatt: Är det god miljöpolitik, MP?

Smålands Folkblad

Miljöpartisten Peter Lundvalls agerande förvånar insändarskribenten.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Smålands Folkblad som står för åsikten.

Miljöpartisten Peter Lundvalls agerande förvånar insändarskribenten.

Det är med förvåning (eller kanske inte!) att som Vätterhems ordförande Peter Lundvall (MP) tycker att det är en ”synnerligen” bra lösning att lägga sortergården på Råslätt. Att majoriteten av avfallslämnarna får cirka fem km längre transportväg med denna placering tycks inte bekymra Lundvall. Hade placeringen lagts på kommunens västra sida, där de flesta avlämnarna finns i dag och som blir allt fler när nya bostäder byggs i stadens utveckling på den västra sidan, så hade det varit en klokare miljöpolitik för en hållbar utveckling. Att trafiken kommer att vara störande avfärdar han med att det skall byggas trafikåtgärder som underlättar. Jag som trodde att miljöpartister ville satsa på kollektivtrafik i första hand och inte en onödigt ökande biltrafik.

Som ordförande för kommunens största allmännyttiga bostadsföretag Vätterhem, hade jag förväntat mig att Lundvall skulle ha haft en ödmjukare inställning till de som är hans hyresgäster. Trots protester från dina hyresgäster vägrar du att lyssna på argumenten och är beredd att köra över dem och även så de socialdemokratiska förslagen om en annan placering. Du hade kunnat göra skillnad men du tog inte chansen.

Avslutningsvis kan jag bara konstatera att vi hyresgäster inom Vätterhem förmodligen inte kommer att få något stöd för våra åsikter i detta ärende (beslut tas torsdag 24 oktober). Nästa vecka kommer ytterligare ett beslut som går oss hyresgäster emot, då ytterligare 14 Mkr. tas ut av Vätterhem för att bekosta bostadssociala kostnader som normalt skall bekostas av alla skattebetalare. Totalt har därmed alliansen tagit ut 43 Mkr. ur Vätterhems kassa. Ungefär lika mycket som det kostar att bygga sortergården på Råslätt. En händelse som ser ut som en tanke, eller?

Rolf Wennerhag
Kommunfullmäktige (S)

Ämnen i artikeln