Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: År 2019 vill vi kunna menstruera med värdighet.

Bild: Foto: Jessica Gow / TT

Dagens ETC

Debatt.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Varje dag har ca 300 miljoner människor mens och för många utgör det en normal och hälsosam del av livet. Detta beror emellertid på den enskilde menstruerarens förutsättningar och resurser att hantera sin menstruation.

Trots att cirka två miljoner svenskar har mens, är det vanligt att menstruerare känner oro både innan och under menstruationen. Vad gör jag om det blöder igenom, om det börjar lukta? Hur får jag tag på mensskydd? Hur byter jag mensskydd utan att någon märker? Många lider även av PMS-besvär med nedstämdhet eller humörsvängningar, kraftiga smärtsamma perioder innan och under menstruationen eller blödningsrubbningar.

När en inte har möjligheten att sköta sin menstruation på ett hygieniskt sätt blir hälsan, rörligheten och värdigheten påverkad. Om mensskydd används för länge eller sämre alternativ nyttjas, ökar risken för infektioner och blir direkt hälsofarligt. Detsamma gäller om man inte har möjlighet att tvätta händerna och återanvändbara mensskydd; att inte ha tillgång till säkra, rena och anpassade toaletter kan orsaka obehag och oro som bidrar till den diskriminering som menstruerare redan får utstå på grund av tabut kring mens.

För att komma till rätta med ovanstående behöver vi - såväl menstruerare som icke-menstruerare - frigöra oss från tabut kring mens. Här ser framtiden ljus ut för svenska ungdomar. Bland annat har RFSU, med anledning av Skolinspektionens rapport från 2018, tagit fram material för kompetensutveckling av sexualkunskapslärare och offentliga personer som Clara Henry och Liv Strömquist bidrar till att skingra mens-stigmat. Dock kommer de praktiska hinder menstruationen medför inte att försvinna förrän vi också gör något åt dem. Det måste finnas materiella förutsättningar för att i praktiken kunna hantera menstruationen på ett värdigt sätt.

Vad gäller tillgång till mensskydd bör lagstiftaren först och främst sänka, men helst ta bort, momsen på mensskydd. Förra året startade föreningen MENSEN uppropet #mensautanmoms, som påpekade det orimliga i att mensskydd beläggs med 25 procent moms, samma momssats som tobak. Sverige bör följa bland andra Kenyas och Irlands exempel och ta bort momssatsen på mensskydd.

I vissa fall bör mensskydd tillhandahållas gratis. Runt om i världen har period poverty, mensfattigdom, blivit ett begrepp. Studier från England visar att studenter tvingas stanna hemma från skolan på grund av brist på mensskydd. Därför erbjuds gratis mensskydd i skolor och på universitet för att säkerställa att ingen går miste om sin utbildning.

Därutöver måste våra toaletter anpassas till dagens mensbehov. Idag  använder många menskopp som ett miljövänligt och ekonomiskt alternativ till engångsbindor. Menskoppen fungerar som en uppsamlare av mensblod som regelbundet behöver tömmas, sköljas ur och sättas in på nytt. För att sköta menstruationen på ett anständigt sätt behövs en privat och tillgänglig toalett, vatten och tvål för att tvätta händer, kropp och återanvändbara mensskydd samt någonstans att slänga engångsskydd. Unicef har tagit fram en standard för mensvänliga toaletter som innefattar just bland annat vatten, tvål, tillgänglighet och mensskydd. Befintliga toaletter bör i den mån det är möjligt anpassas till denna standard, och nybyggda ska definitivt leva upp till standarden.

Idag är det den internationella mensdagen och liksom varje dag kommer nya menstruerare till världen. Den månatliga mens-oron får konsekvenser för människors livskvalité och är i grund och botten en fråga om demokrati och mänskliga rättigheter.
///

MENSUAL
Ulrika Svallingson, människorättsjurist

Sara Holm, barnmorska och genusvetare
Pinar Dal, barnmorska

MENSEN - forum för menstruation