Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Alternativ behövs i kampen mot NPM

Bild: Foto: Henrik Montgomery / TT

Dagens ETC

Det är framför allt den starka betoningen av vikten av mätning och krav på mer mätning som vi reagerar på.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Det gläder oss att SSF tar avstånd från NPM men vi har svårt att se att just Magnetmodellen ger uttryck för detta. På hemsidan skriver de: ”I Magnetmodellen är mätning av resultat betydelsefullt. Mätningarna avser struktur-, process- och resultatkriterier.”

Det är framför allt den starka betoningen av vikten av mätning och krav på mer mätning som vi reagerar på. Inte att man mäter blodtryck eller andra medicinskt motiverade åtgärder. Men det som beskrivs liknar punkterna fem till sju i definitionen av NPM av den engelske professorn Christopher Hood, som myntade begreppet.

BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8

1. Splittring av de offentliga organisationerna i separat styrda enheter, där varje enhet har ”online budget”, en affärsplan eller målsättning och autonom styrning i företagsstil.

2. Ökad konkurrens inom offentlig sektor och mellan privat och offentlig

3. Styrningsprinciper tagna från den privata sektorn

4. Disciplin och överdriven sparsamhet vad gäller resurser

5. ”Hands-on-management” genom synliga ledare med en mer aktiv kontroll

6. Mätbara och detaljerade normer för utförande i stället för tillit och yrkes/expert normer

7. Kontroll genom förbestämda mått på resultat (output)

Offentlig sektor skulle nu redovisa resultat, begränsa kostnader och utvärdera med bokföringsprinciper.

Sjuksköterskorna på NKS arbetar på att bli certifierade enligt Magnetmodellen. SSF nämner inget om det i sitt svar. Certifiering är en kommersiell verksamhet och en del av managementkulturen. Det är företag som certifierar och det kostar pengar. Certifiering bygger på kvalitetskriterier vilket är vad Alliansen efterlyser i stället för vinstbegränsning.

Om certifiering sa Ardalan Shekarabi (S), som varit forskare i offentlig rätt, på ett seminarium i Almedalen: ”Alternativet är lagreglering, det är en annan väg.” Istället för att offentlig verksamhet ska styras av demokratiskt beslutade lagar, där myndigheter kontrollerar att lagarna och reglerna följs, blir den certifierad. En annan alternativ maktstruktur växer fram.

Från början handlade certifiering om att göra tekniska produkter kompatibla. Expansionen av certifiering av olika verksamheter inom offentlig sektor började med Thatcher. 

 

En sjuksköterska på NKS säger
om Magnetmodellen i Vårdfokus: ”För sjuksköterskor finns det därmed en stor möjlighet till nya karriärvägar, vilket är tanken med Karolinskas nya modell.” Samtidigt skriver SSF att Magnetmodellen oftast handlar om en platt organisation. Hur gör man karriär i en platt organisation?

Det står inget om att avskaffa individuella löner, som ju infördes i samband med NPM för att skapa konkurrens och splittring. Det ger ökad makt över underställda för dem som gjort karriär. Vilken destruktiv effekt de kan få visades med all önskvärd tydlighet av Lärarlyftet, som orsakade turbulens i många skolor när missnöjda lärare sa upp sig.

Tar SSF ställning mot individuella löner och certifiering?

 

Vi har läst SSF:s kompetens-
beskrivning för legitimerade sjuksköterskor och instämmer i kravet om en nationell beskrivning i stil med den Socialstyrelsen utfärdade tidigare, men saknar en modell för hur sjukvården borde vara organiserad.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) ger vägledning för hur en verksamhet bör vara organiserad för att ge en bra arbetsmiljö och därmed också bra förutsättningar för att bedriva en god vård. De förespråkar mål som är väl förankrade inom organisationen och som bygger på tillit, delaktighet och inflytande. Här ser vi ett tydligt avståndstagande från NPM.

Regeringens Tillitsdelegation är tillsatt för att arbeta fram alternativ till NPM. Vi har läst hur sjuksköterskor vid kirurgen i Sundsvall genom att satsa på bättre arbetsmiljö fått full bemanning och lyckats få personalen att stanna. De finns inte med bland Tillitsdelegationens forskningsstudier. Borde de inte vara det?  Vi tror att sjuksköterskor har mycket att tillföra Tillitsdelegationens arbete.

Kerstin Eldh

Gunilla Ryd

Gemensam välfärd  Malmö

Det här handlar debatten om

l Svensk sjuksköterskeförening har gått på smickertricket och anslutit sig till magnetmetoden, som egentligen bara är en form av New public management. Det hävdade företrädare för Gemensam välfärd Malmö i en debattartikel den 13 januari.

l Den 22 januari tillbakavisade Svensk sjuksköterskeförening kritiken. De tar avstånd från NPM och menar att metoden drivs av sjuksköterskor som tröttnat på den ständiga bristen på sjuksköterskor och dåliga förutsättningar för att ge omvårdnad av hög kvalitet.

l Gemensam välfärd Malmö får idag ett sista ord i debatten.