Hoppa till innehållet

Smålands Folkblad

Debatt: ABF: Regeringen bluffar

Smålands Folkblad

Regeringens utbildningssatsning är en bluff, menar ABF.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Smålands Folkblad som står för åsikten.

Regeringens utbildningssatsning är en bluff, menar ABF.

När regeringen presenterade sin budget för 2014 innehöll den en satsning på 30 miljoner kronor till folkbildningen för läsfrämjande. Fantastiskt, nödvändigt och oväntat, Alliansregeringen har inte gjort sig kända som vänner av läsfrämjande. Problemet med regeringens "satsning" i årets budget, som man dessutom verkligen går ut och skryter med, är att den knappt ens är värd att kalla för siffertrixande. Den är en ren bluff.

Låt oss ta det från början. Det behövs verkligen satsningar på läsning i Sverige. Läsning är ett av de områden i samhället där klyftorna ökar snabbast.De som har det bra läser allt mer, de som har det sämre läser allt mindre. Det är en på alla sätt alarmerande utveckling, särskilt om man betänker att barns läsvanor i väldigt hög grad påverkas av deras föräldrars läsande. Läsning är kunskap och kunskap är en förutsättning för att kunna både ta och vara en aktiv del i samhället. Det handlar om demokratins grundförutsättningar, om att motverka ett samhälle som dras isär, inte bara ekonomiskt utan väl så alarmerande, kunskapsmässigt.

Regeringens egen litteraturutredning kom för ett år sedan fram till, just baserat på den här trenden, att Sverige behöver ett läs lyft, det vill säga riktade insatser för att stimulera läsandet i de grupper som nu halkar efter. För, precis som att det går att visa hur klyftorna i läsvanor ökar i samhället, så kan man också visa att insatser för läsande gör skillnad.
Regeringen har inte tidigare gjort sig kända för läsfrämjande insatser. Tvärtom faktiskt. Redan i sin första budget 2007 raserade man en av de viktigaste insatserna när man skrotade den läsfrämjande delen av ”En bok för alla” och drog in stödet till Kultur i Arbetslivet som användes till läsfrämjande på arbetsplatser. Det gjorde man inte för att man behövde spara, utan för att man ansåg att det inte var verksamhet värd att satsa på.

Så, även om syndaren vaknar sent så såg den där satsningen på 30 miljoner väldigt bra ut. 30 miljoner vore till och med mer pengar än vad man plockade bort från början. Det är bara det att ”satsningen” inte innehåller en enda ny krona till folkbildningen för läsfrämjande: För de pengar man ”ger” till folkbildningen tar man f r å n folkbildningen. Det vill säga, man öronmärker en del av folkbildningens statsbidrag till just läsfrämjande. Helt i onödan.

Det finns en demokratisk tanke bakom att ha en fri folkbildning, som med generella bidrag organiserar sig, och sin verksamhet utifrån samhällets behov. ”Regeringen sätter värde på den frihet under ansvar som folkhögskolorna och studieförbunden har att forma utbildningar och verksamheter”, står det i regeringsbudgeten.

Och en öronmärkning av 30 miljoner kronor rimmar inte bara illa med skrivningen om frihet under ansvar. Den rimmar illa med verkligheten. Betydligt mer än 30 miljoner kronor läggs idag på läsfrämjande inom folkbildningen.

Berättande, läxläsning, bok- och läsombud, poesi författarföreläsningar, spoken word, föräldragrupper, låtskrivande, läse- och skrivarcirklar, språk för nyanlända och så vidare och så vidare. Regeringen satsning innebär att man tar en del av pengarna från de verksamheterna för att sedan ge tillbaka samma summa pengar, minus administrativa kostnader till samma typ av verksamhet.

Det är ingen satsning. Det är inte ens siffertrixande. Det är en bluff.

Helén Pettersson
Förbundsordförande ABF
Christer Rube
Ordförande ABF Jönköpings län
Michael Lindberg
Ombudsman ABF Jönköpings län

Ämnen i artikeln